Åbn vinduet Montageordre.

Angiver, hvilke og hvor mange elementer der skal monteres, og hvilke komponenter (varer eller ressourcer) der indgår i montageelement.

Ligesom produktionsordrer er montageordrer interne ordrer, der ikke er bestemt til leverandører eller kunder, men som bruges til administration af oprettelse af salgbare varer, der er angivet som montageelementer. Montageordrer adskiller sig fra andre ordretyper, da de omfatter både afgang, eller opregulering, og forbrug, eller nedregulering, når de bogføres. I denne sammenhæng fungerer montageordrehovedet på samme måde en salgsordrelinje, og montageordrelinjerne fungerer på samme måde som forbrugskladdelinjer. Du kan finde oplysninger om oprettelse af montageordrer i Fremgangsmåde: Montere elementer.

Et montageelement er et salgbart element, der indeholder en montagestykliste. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette montagestyklister. Derudover kan du angive et montageelement til montage efter ordre eller montage til lager. Dette afhænger af, hvor meget tilpasning der kræves for at opfylde en debitorordre for varen. Du kan finde flere oplysninger i Montage efter ordre eller montage til lager.

For at understøtte en for JIT-lagerstrategi eller muligheden for at tilpasse produkter til debitorkrav oprettes montageordrer automatisk og kædes sammen med salgsordrelinjer i montage efter ordre-flows. Sammenkædningen mellem salgsbehovet og montageleveringen gør det muligt for salgsordrebehandleren at tilpasse montageelementet løbende, love leveringsdatoer ifølge komponenttilgængeligheden og bogføre afgang og levering af montageelementet direkte fra salgsordregrænsefladen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Du kan bruge montageordrer i variationer af følgende virksomhedstyper.

Type Beskrivelse

Let produktion

Flytte eller udskyde lette operationer fra produktionshaller til lagersteder eller distributionscentre.

Kitting

Plukke og pakke salgbare elementer sammen som en pakke, f.eks en julegavekurv.

Oversigtspanelet Generelt

Angiver montageelementet, og hvor mange enheder der skal monteres, delvist eller totalt.

Montageordrehovedet fungerer nogenlunde som en salgsordrelinje, dvs. du i feltet Antal til montage kan definere, hvor mange enheder af montageelementet der skal bogføres som afgang hver gang, du bogfører montageordren.

Felterne Startdato og Slutdato afspejler, at montagearbejde kan indebære antal behandlinger, f.eks. som defineret i feltet Gennemløbstid på montagestyklisterne, for at varen kan monteres efter dato i feltet Forfaldsdato.

Feltet Montage efter ordre indeholder Ja, hvis montageordren er knyttet til en salgsordrelinje. Du kan klikke på feltet for at åbne den pågældende salgsordre.

Oversigtspanelet Linjer

Angiver, hvilke og hvor mange komponenter (varer eller ressourcer) der gå til oprettelsen af det montageelement, der er angivet i montageordrehovedet. Når du vælger Ressource i feltet Type, kan du definere den maskine eller den person, der kræves for at montere varen.

Du kan også lade feltet Type stå tomt, hvis du blot vil indtaste tekst på montagelinjen, for eksempel for at beskrive en vare eller et montagetrin.

Et sæt standardmontageordrelinjer defineres af montagestyklisten for montageelementet, men du kan ændre linjerne, som du ønsker, for eksempel for at tilpasse montageordren til debitorforespørgsler, når den er knyttet til en salgsordrelinje. Derfor kan du også øge eller mindske antallet af komponenter, der skal bogføres som forbrugt, under montagen.

Klik på montageordrelinjerne iflg. montagestyklisten for at nulstille Handlinger, og klik derefter på Opdater linjer.

I feltet Antal til forbrug skal du angive, hvor mange enheder af montagekomponenten, der skal bogføres som forbrug, hver gang du bogfører montageordren. Oplysninger om pluk af komponenter til interne handlinger som montageordrer, finder du i Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik.

Bemærk
Komponenter til montageordrer kan ikke plukkes eller bogføres med pluk. Du skal i stedet bruge lagerbevægelser.

Oversigtspanelet Bogføring

Angiver, hvor og med hvilken værdi montageelementet bogføres.

Bemærk
Feltet Lokationskode og feltet Placeringskode gælder for montageelementet, dvs. de definerer, hvor afgangen bogføres som en positiv lagerregulering.

Da det tilrådes at sende fra det samme sted, som komponenter forbruges, foreslår systemet, at du bruger den samme lokationskode på montageordrelinjerne, når du vælger en kode i dette Lokationskode-felt. Dette gælder IKKE, når du vælger en kode i feltet Placeringskode, fordi det ikke er en god ide at placere det monterede output på en komponentplacering.

Du kan definere en standardlokation for alle manuelt oprettede montageordrer ved at udfylde feltet Standardlokation for ordrer i vinduet Montagekonfiguration. Denne placering kan derefter konfigureres med en placeringskode i feltet Placeringskode til fra-montage.

Hvis du vil fortryde en montageordrebogføring, for eksempel korrigere en fejl, før du igen bogfører montageafgangen eller annullerer den, kan du klikke på Fortryd montage fra en bogført montageordre. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fortryde bogføring af montage.

Tekniske oplysninger om, hvordan montageordreposter oprettes og behandles, finder du i Design Details: Assembly Costing.

Tip

Se også