Angiver det samlede antal dage, der er nødvendige for at monter varen på montagestyklistelinjen.

Under genbestillingsplanlægning angiver værdien i dette felt forfaldsdatoen for alle montageordrekomponenter, der hører til montagestyklisten.

Derfor beregnes feltet Forfaldsdato på montageordrelinjer således:

forfaldsdato = forfaldsdato for foregående komponent + gennemløbstid

Tip

Se også