Du kan bruge montageordrer til at oprette slutvarer fra komponenter i en enkel proces, der kan udføres af en eller flere grundlæggende ressourcer, som ikke er produktions- eller arbejdscentre, eller uden nogen ressourcer. En montageproces kunne f.eks. være at plukke to vinflasker og én kaffesæk og pakke dem som en gave. Du kan finde flere oplysninger i Montageordre.

Masterdataene bag montageelementer er repræsenteret af montagestyklister.

Du kan bruge produktionsordrer til at oprette slutvarer fra komponenter i en kompleks proces, der kræver en produktionsrute og arbejdscentre eller produktionsressourcer, som repræsenterer produktionskapacitet. F.eks. kunne en produktionsproces være at klippe stålplader i én handling, svejse dem i den næste operation og male færdigvaren i den sidste operation. Du kan finde flere oplysninger i Frigivet produktionsordre.

Masterdataene bag produktionsvarer er repræsenteret af produktionsstyklister.

Montagestykliste

En montagestykliste er masterdata, der definerer, hvilke komponentvarer der indgår i en monteret færdigvare, og hvilke ressourcer der bruges til at montere montageelementet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette montagestyklister.

Når du angiver et montageelement og et antal i hovedet på en ny montageordre, udfyldes montageordrelinjerne automatisk i henhold til montagestyklisten med én montageordrelinje pr. komponent eller ressource. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Montere elementer.

Både montageordrer og produktionsordrer kan knyttes direkte til salgsordrer. Du kan dog kun bruge montageordrer til at tilpasse færdigvaren direkte til en debitoranmodning med salgsordren. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Produktionsstyklister

En produktionsstykliste er masterdata, der definerer en produktionsvare og de komponenter, der går ind i den. Ved montageelementer skal produktionsstyklisten certificeres og tildeles til produktionsvaren, før elementet kan bruges i en produktionsordre. Når du angiver produktionsvaren på en produktionsordrelinje, enten manuelt eller ved at opdatere ordren, bliver produktionsstyklisteindholdet komponenterne i produktionsordren. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes nye produktionsstyklister.

Begrebet ressourcer i produktionen er langt mere avanceret end i montagestyring. Arbejdscentre og produktionsressourcer fungerer som ressourcer, og produktionstrin repræsenteres af operationer, der er tildelt til ressourcer i produktionsruter. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes ruter.

Se også