Montageelementer kan leveres med følgende to fremgangsmåder:

Montage efter ordre

Du bruger typisk montage efter ordre for varer, som du ikke ønsker på lager, fordi du forventer at tilpasse dem til debitoranmodninger, eller fordi du vil minimere de generelle lageromkostninger. Understøttelsesfunktionerne omfatter:

  • Muligheden for at tilpasse montageelementer, når du tager imod en salgsordre.
  • Oversigt over tilgængeligheden af montageelementet og dets komponenter.
  • Muligheden for at reservere montagekomponenter med det samme for at sikre, at ordren kan opfyldes.
  • Funktion til at bestemme rentabiliteten af den tilpassede ordre ved at akkumulere pris og pris.
  • Integration med lageret for at gøre montage og levering lettere.
  • Muligheden for montage efter ordre, når der skal laves et salgstilbud eller en rammesalgsordre.
  • Muligheden for at kombinere lagerantal med montage efter ordre-mængder.

I montage efter ordre-processen samles varen som svar på en salgsordre og med en én til én-sammenkædning mellem montageordren og salgsordren.

Når du indtaster en montage efter ordre-vare på en salgslinje, oprettes der automatisk en montageordre med en header, der er baseret på salgslinjen og med linjer, der er baseret på varens montagestykliste ganget med ordrestørrelsen. Du kan bruge vinduet Montage efter ordre-linjer for at se de sammenkædede montageordrelinjer, som kan understøtte din tilpasning af montageelementet og en leveringsdato, der er baseret på oplysninger om komponenttilgængelighed. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Bemærk
Selvom det ikke er en del af standardprocessen, kan du sælge lagermængder med montage efter ordre-mængderne. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælges lagervarer i montage efter ordre-flows.

For at aktivere denne proces skal feltet Assembly politik på varekortet være Montage efter ordre.

Montage til lager

Du bruger typisk montage til lager for de varer, du vil samle forud for salg, f.eks for at forberede en pakkekampagne og holde på lager, indtil de er bestilt. Disse varer er som regel standardvarer som emballerede pakker, du ikke tilbyder at tilpasse efter kundens behov.

Varen samles uden et øjeblikkelig salgsbehov i montage til lager-processen og lagerføres som en lagervare til senere salg eller forbrug som halvfabrikata. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Montere elementer. Fra dette punkt plukkes og behandles varen som en enkelt vare og behandles som en færdig produktionsvare.

Når du indtaster en montage til lager-vare på en salgslinje, sælges linjen som alle andre varer fra lageret. For eksempel kontrolleres tilgængelighed kun for montageelementet.

Bemærk
Selvom det ikke er en del af standardprocessen, kan du montere en vare efter ordre, selvom den er indstillet til montage til lager. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du montage efter ordre-varer og lagervarer sammen.

For at aktivere denne proces skal feltet Assembly politik på varekortet være Montage-til-lager.

Kombinationsscenarier

Et generelt princip i montagestyring er, når de kombineres på en salgsordrelinje, skal montage efter ordre-mængder leveres før lagerbeholdning.

Hvis en montageordre er knyttet til en salgsordrelinje, kopieres værdien i feltet Mgd. til montage til ordre på salgsordrelinjen til feltet Antal til montage via feltet Antal på montageordrehovedet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Desuden relateres værdien i feltet Antal til montage til feltet Lever (antal) på salgsordrelinjen, og denne relation administrerer leveringen af montage efter ordre-mængder, både delvist og fuldstændigt. Dette gælder både, når hele salgslinjeantal er monteret efter ordre og i kombinationssituationer, hvor én del af salgslinjeantallet er monteret efter ordre, og en anden del afsendes fra lageret. I kombinationsscenariet har du dog ekstra fleksibilitet ved delvis levering, hvor du kan ændre feltet Antal til montage inden for foruddefinerede regler til at angive, hvor mange enheder der skal leveres delvist fra lageret, og hvor mange der skal leveres delvist ved montage efter ordre.

Hvis hele salgslinjeantallet skal være monteret efter ordre og afsendes, kopieres værdien i feltet Lever (antal) til feltet Antal til montage på den tilknyttede montageordre, når du ændrer det antal, der skal afsendes. Dette sikrer, at det antal, der skal afsendes, er fuldt leveret med montage-til-ordre-antallet.

Dog i kombinationsscenarier kopieres den fulde værdi i Lever (antal) ikke til feltet Antal til montage på montageordrehovedet. I stedet for indsættes standardværdien i feltet Antal til montage, som beregnes fra feltet Lever (antal) i henhold til en foruddefineret regel, der sikrer levering af montage efter ordre-mængder først.

Hvis du vil afvige fra denne standard, for eksempel fordi du kun vil montere mere eller mindre af mængden i feltet Lever (antal), kan du ændre feltet Antal til montage, men kun inden for foruddefinerede regler som illustreret nedenfor

Som eksempel på, hvorfor det er klogt at ændre mængden, der skal monteres, er, at du vil bogføre leverancen af lagerbeholdninger delvist, inden montageoutput kan leveres.

Følgende forklarer de regler, der definerer de minimale og maksimale værdier, du kan angive manuelt i Antal til montage, for at afvige fra standardværdi i et kombinationsscenarie. Tabellen viser et kombinationsscenarie, hvor feltet Lever (antal) på den tilknyttede salgsordrelinje er ændret fra 7 til 4, og Antal til montage er derfor sat til standardværdien 4.

Salgsordrelinje Montageordrehoved

Antal

Lever antal

Antal til montage til ordre

Leveret (antal)

Antal

Antal til montage

Monteret antal

Restantal

Oprettet

10

7

7

0

7

7

0

7

Ændring

4

4 (indsat som standard)

Baseret på ovennævnte situation kan du kun ændre feltet Antal til montage felt som følger:

  • Det mindste antal, du kan angive er 1. Dette skyldes, at du skal mindst montere én enhed for at kunne sælge fire enheder, idet de resterende tre antages at være tilgængelig på lageret.
  • Det maksimale antal, du kan angive er 4. Dette er for at sikre, at du ikke monterer flere af denne montage efter ordre end, hvad der er nødvendigt for salget.

Du kan finde flere oplysninger i feltet Antal til montage i montageordrehoveder.

Se også