Angiver, hvor mange enheder af montageelementet der skal bogføres delvist. Hvis du vil bogføre hele mængden, skal du lade feltet stå med den værdi, der kopieres fra feltet Antal.

Når du har foretaget en delvis bogføring, opdateres værdien i dette felt og viser det antal, der mangler at blive monteret. Den samme værdi fremgår af feltet Restantal.

Det resterende antal beregnes på følgende måde:

Antal - Samlet antal = Restantal

Montage efter ordre

Hvis montageordren er knyttet til en salgsordre, kopieres værdien i feltet Mgd. til montage til ordre på salgsordrelinjen til feltet Antal til montage via feltet Antal på montageordrehovedet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Desuden relateres værdien i feltet Antal til montage til feltet Lever (antal) på salgsordrelinjen, og denne relation administrerer leverancebogføringen af montage efter ordre-mængder, både delvist og fuldstændigt. Dette er tilfældet, når det fulde salgslinjeantal er monteret efter ordre. Det gælder også i kombinationsscenarier, hvor en del af den salgslinjeantallet er monteret efter ordre og en anden del er leveret fra lageret. I kombinationsscenariet har du dog ekstra fleksibilitet ved delvis levering, hvor du kan ændre feltet Antal til montage inden for foruddefinerede regler til at angive, hvor mange enheder der skal leveres delvist fra lageret, og hvor mange der skal leveres delvist ved montage efter ordre.

I kombinationsscenarier indsættes standardværdien i feltet Antal til montage og beregnes fra feltet Lever (antal) i henhold til en foruddefineret regel, der garanterer levering af montage efter ordre-mængder først. Du kan kun ændre i henhold til foruddefinerede regler.

Du kan finde flere oplysninger om reglerne til ændring af feltet Antal til montage i afsnittet "Kombinationsscenarier" i Montage efter ordre eller montage til lager.

Oplysninger om levering af montage efter ordre-mængder i basislogistik finder du i Pluk (lager).

Bemærk
Hvis ordremontageantallet leveres med en lagerleverance, kan du kun definere montageafgangsantallet i feltet Lever (antal) på lagerleverancelinjen. Feltet Antal til montage på den tilknyttede montageordre kan ikke redigeres.

Oplysninger om levering af montage efter ordre-mængder i basislogistik finder du i Lagerleverance.

Yderligere oplysninger om kombinering af ordremontage og lagerbeholdningsantal på en salgsordrelinje, se Sådan sælges lagervarer i montage efter ordre-flows.

Tip

Se også