Åbn vinduet Lagerleverance.

Angiver de linjer, som du er ved at levere til en debitor, kreditor eller anden lokation. Når du bogfører lagerleverance, skal du samtidig også bogføre relaterede udgående kildedokument, som et salg, en udgående overflytning eller en serviceordre.

Følgende tabel viser, hvordan du kan oprette lagerleverancedokumenter fra udgående kildedokumenter.

Kildedokument Handling
  • Salgsordrelinje (også når montage efter ordre)
  • Udgående overflytningsordrelinje.
  • Købsreturvareordrelinje

Vælg Frigiv og derefter Opret lagerleverance.

Serviceordre

Vælg Frigiv til levering og derefter Opret lagerleverance. Du kan finde flere oplysninger i Sådan forberedes servicelinjeartikler til lagerekspedition.

Vinduet Lagerleverance er kun tilgængeligt, hvis lokationen kræver leverance.

Placeringen kan også sættes op til at kræve pluk. I dette tilfælde skal du hente linjerne for leverancen fra et kildedokument og overføre dem til plukfunktionen i lageret. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

Lokationen kan være konfigureret til at kræve modtagelse og læg-på-lager samt placeringer. I dette tilfælde kan du straks se, når du henter linjerne fra kildedokumentet, om der er tilgængelige varer i den direkte afsendelsesplacering. Det er især nyttigt ved haste- eller særordrer, fordi du kan se, at varerne er ankommet og derefter kan oprette et pluk. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afsendelse.

Når du har plukket varerne på lagerleverancelinjerne, opdateres feltet Lever (antal) på linjen med den plukkede mængde, og feltet Bilagsstatus på hovedet opdateres.

Bemærk
Lever (antal) på lagerleverancelinjer opdateres ikke automatisk, når leveringen er til montageordremængder. Feltet Montage til ordre er valgt på disse linjer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtering af montageordrevarer i lagerleverancer" i dette emne.

Håndtering af montageordrevarer i lagerleverancer

I montageordrescenarier bruges feltet Lever (antal) på lagerleverancelinjerne til at registrere, hvor mange enheder der monteres. Den angivne mængde bogføres derefter som montageoutput, når er bogført lagerleverance.

For andre lagerleverancelinjer er værdien i feltet Lever (antal) nul fra start.

Når medarbejdere, der er ansvarlige for montering, afslutter monteringsdele eller monteringsordreantal, registrerer de det i feltet Lever (antal) på lagerleverancelinjer og vælger Bogfør lev.. Resultatet er, at tilsvarende montageafgang er bogført, herunder komponentforbrug. En salgsleverance for mængden, bogføres for salgsordre.

Fra montageordren kan du vælge Ordremont.lagerleverancelinje for at gå til lagerleverancelinjen. Dette er nyttigt for arbejdstagere, der ikke normalt bruger vinduet Lagerleverance.

Når lagerleverance bogføres, opdateres forskellige felter på salgsordrelinjen for at vise fremskridt på lageret. Følgende felter opdateres også for at vise, hvor mange montageordrer der mangler at blive monteret og leveret:

Bemærk
I kombinationsscenarier, hvor en del af mængden først skal samles, og en anden skal leveres fra lageret, oprettes minimum to lagerleverancelinjer. En er til montage efter ordre-antal, og den anden er til beholdningsantal.

I dette tilfælde håndteres montage efter ordre-antal som beskrevet i dette emne, og beholdningsantal håndteres som enhver anden lagerleverancelinje. Du kan se yderligere oplysninger i afsnittet Kombinationsscenarier i Montage efter ordre eller montage til lager.

Pluk for lagerleverancen for montage efter ordre-varer følger samme fremgangsmåde som for normale lagerpluk fra beholdningen. Antallet af pluklinjer pr. antal til levering kan være mange til en, da lagerpluk er til montagekomponenter og ikke montageelementet. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Plukke varer til lagerleverance.

Tip

Se også