Når lokationen kræver lagerpluk og lagerleverance, skal du bruge lagerplukdokumenterne til at oprette og behandle plukoplysningerne, inden du bogfører den pågældende lagerleverance.

Du kan ikke oprette et lagerplukdokument fra bunden, fordi en plukaktivitet altid er en del af en arbejdsproces, enten i et pull- eller push-scenario.

Du kan oprette lagerplukdokumenterne på en pull-måde ved at åbne et tomt lagerleverencedokumentet, registrere kildedokumenter, der er frigivet til levering, og derefter oprette lagerpluklinjer for leverancerne. Du kan bruge funktionen Hent kildedokumenter eller funktionen Brug filter til at hente kildedokumenter til at registrere kildedokumenter, der er klar til levering. Du kan også bruge vinduet Plukkladde til at trække og oprette pluklinjerne i batchtilstand. Du kan finde flere oplysninger i Sådan planlægges pluk i kladder.

Du kan også oprette lagerplukdokumenter på en push-måde fra vinduet Lagerleverance ved at vælge Opret pluk.

Bemærk
Pluk til lagerleverance af varer, der monteres til salgsordren, der leveres, følger de samme trin som for normale lagerpluk til leverance, som det er beskrevet i dette emne. Antallet af pluklinjer pr. antal til levering kan være mange til en, da du plukker komponenterne og ikke montageelementet.

Lagerpluklinjerne oprettes for værdien i feltet Restantal på linjerne for den montageordre, der er knyttes til salgsordren, der leveres. Dette sikrer, at alle komponenter plukkes i én handling.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i lagerleverancer" i Lagerleverance.

Se Fremgangsmåde: Pluk for de interne operationer i avancerede logistik for oplysninger om pluk af komponenter til montageordrer generelt, herunder situationer, hvor montageelementet ikke er forfaldent på en salgsleverance.

Sådan plukkes varer til lagerleverance

 1. I feltet Søg skal du indtaste Pluk og derefter vælge det relaterede link.

  Hvis du skal arbejde med et bestemt pluk, skal du vælge plukket på listen eller filtrere oversigten for at finde de pluk, der er blevet tildelt specielt til dig. Åbn plukkortet.

 2. Hvis feltet Tildelt bruger-ID er tomt, skal du skrive dit id for at identificere dig selv, hvis det er nødvendigt.

 3. Hvis du vil have et udskrevet plukbilag for linjerne i vinduet, skal du vælge Udskriv i gruppen Proces under fanen Startside.

 4. Udføre den faktiske plukning af varer.

  Hvis lageret er indstillet til at bruge placeringer, bruges varernes standardplacering til at foreslå, hvor varerne skal hentes fra. Instruktionerne vises på to separate linjer, mindst én for hver type handling, Hent og Placer.

  Hvis lageret er indstillet til at bruge styret læg-på-lager og pluk, bruges placeringsniveauet til at beregne de bedste placeringer, der skal plukkes fra, og disse placeringer foreslås derefter på pluklinjerne. Instruktionerne vises på to separate linjer, mindst én for hver type handling, Hent og Placer.

 5. Når du har foretaget plukket og har placeret varerne på rette sted, skal du klikke på Registrer pluk.

Den person, der er ansvarlig for leveringen, kan nu bringe varerne til forsendelseshavnen og bogføre leverancen, herunder det relaterede kildedokument, i vinduet Lagerleveranceoversigt.

Foruden pluk for kildedokumenter, som beskrevet i dette emne, kan du hente og placere varer mellem placeringer uden at bruge kildedokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte varer i avanceret logistik.

Du kan udføre interne pluk for varer, der tilhører virksomheden, men som ikke er tilgængelige for almindelige lagerpluk. Du kan finde flere oplysninger i Internt pluk (logistik).

Tip

Se også