Åbn vinduet Pluk (lager).

Angiver de instruktioner, som lagermedarbejderne følge for at plukke varer til levering eller til produktionsforbrug. Lokationen skal være indstillet til at kræve pluk, men ikke leverancebehandling, for at anvende pluk.

En entydig egenskab af både vinduet Pluk (lager) og vinduet Læg-på-lager (lager) er, at når du bogfører lagerpluk for et kildedokument, så bogfører du også leverancen, eller forbruget ved pluk af produktionskomponenter.

Lagerpluk kan bruges til følgende udgående kildedokumenter:

Bemærk
Til produktionsordrer, kan du bruge vinduet Pluk (lager) til at plukke komponenter til forbrug, når lokationen kun er indstillet til at kræve pluk. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Plukke til produktion i basislogistik.

Bemærk
Komponenter til montageordrer kan ikke plukkes eller bogføres med pluk. Du skal i stedet bruge lagerbevægelser. Du kan finde flere oplysninger i Flytning (lager).

Sletning af pluklinjer for lager

Hvis varer på lagerpluk ikke er tilgængelige, kan du kan normalt slette disse lagerpluklinjer, efter du bogfører dem og derefter slette lagerplukdokumentet. Kildedokumentet, som f.eks en salgsordre eller produktionsordre, har kun resterende varer, der skal plukkes. Du kan hente de resterende varer gennem et nyt lagerpluk senere, når varerne bliver disponible.

Advarsel
Denne proces er ikke mulig, hvis serienumre/lotnumre er angivet i kildedokument. For eksempel hvis en salgsordrelinje indeholder et serienummer/lotnummer, så slettes den varesporingsspecifikation, hvis en lagerpluklinje for serienummeret/lotnummeret slettes.

Hvis lagerpluklinjer har serienumre/lotnumre, der ikke er tilgængelige, skal du ikke slette de pågældende linjer. I stedet skal du ændre feltet Håndteringsantal til nul, bogføre de faktiske pluk og derefter slette lagerplukdokumentet. Dette garanterer, at lagerpluklinjerne for disse serie/lotnumre kan genoprettes senere fra salgsordren.

Håndtering af Ordremontagevarer i Pluk (lager)

Vinduet Pluk (lager) bruges også til at plukke og afsende salg, hvor varerne skal monteres, inden de kan leveres. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Varer, der skal leveres, findes ikke fysisk i en placering, før de er monteret og bogført som afgang til en placering i montageområdet. Det betyder, at pluk af ordremontagevarer til levering følger en speciel strøm. Lagermedarbejderne fra en placering fragter montageelementerne til afsendelsesområdet og bogfører derefter lagerpluk. Den bogførte lagerpluk bogfører derefter montageafgang, komponentforbrug og salgsleverance.

Du kan konfigurere Microsoft Dynamics NAV til automatisk at oprette en flytning (lager), når lagerpluk for varen montageelementet oprettes. For at aktivere denne, skal du aktivere feltet Opret bevægelser automatisk i vinduet Montagekonfiguration. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik.

Lagerpluklinjer for salgsvarer oprettes på forskellige måder afhængigt af, om ingen, nogle eller alle salgslinjemængderne samles til ordre.

Ved almindeligt salg, hvor du bruger pluk fra lager til at bogføre leverancer af lagerantal, oprettes der én lagerpluklinje - eller flere, hvis varen lægges på flere placeringer - for hver salgsordrelinje. Denne pluklinje er baseret på mængden i feltet Lever (antal).

I montage efter ordre-salg hvor hele mængden i salgsordrelinjen monteres efter ordre, oprettes der en lagerpluklinje for den mængde. Dette betyder, at værdien i feltet Antal til montage er den samme som værdien i feltet Lever (antal). Feltet Montage til ordre er valgt på linjen.

Hvis montageoutputflow er konfigureret for lokationen, så indsættes værdien i feltet Pla.kode til ordremontagelev. eller værdien i feltet Placeringskode til fra-montage, i den rækkefølge, i feltet Placeringskode i lagerpluklinjen.

Hvis en placeringskode ikke er angivet på salgsordrelinjen, og montageafgangsstrøm ikke er konfigureret for lokationen, så er feltet Placeringskode i lagerpluklinjen tomt. Lagermedarbejderen skal åbne vinduet Placeringsindhold og vælge den placering, hvor montageelementerne monteres.

I kombinationsscenarier, hvor en del af mængden først skal samles, og en anden skal plukkes fra lageret, oprettes minimum to lagerpluklinjer. En pluklinje er for ordremontageantal. De andre pluklinje afhænger af, hvilke placeringer der kan opfylde restantal fra lageret. Placeringskoder på de to linjer udfyldes på forskellige måder, som beskrevet for de to forskellige salgtyper. Du kan se yderligere oplysninger i afsnittet "Kombinationsscenarier" i Montage efter ordre eller montage til lager.

Tip

Se også