Hvis der forekommer varebehandlingsprocesser på lagerlokationen, skal du evt. flytte varer mellem interne placeringer som reaktion på interne kildedokumenter, f.eks. produktion, montage eller serviceordrer på lokationen.

Bemærk
Oplysninger om flytning af varer mellem placeringer uden kildedokumenter finder du i Intern flytning.

I avancerede lageropsætninger, som er lokationer, der bruger opsætningsfeltet Styret læg-på-lager og pluk, kan du bruge vinduet Bevægelseskladde til at flytte varer mellem placeringer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte varer i avanceret logistik.

I grundlæggende lageropsætninger, som er lokationer, der bruger opsætningsfeltet Tvungen placering og opsætningsfeltet Kræv pluk, kan du registrere flytning af varer til interne operationsområder baseret på interne kildedokumenter på følgende måder:

Bemærk
Lagerpluk bogfører også negative vareposter som forbrug og understøttes kun for produktionskomponenter. Du kan finde flere oplysninger i vinduet Pluk (lager).

Detaljerede oplysninger om lagerbevægelser finder du i vinduet Flytning (lager).

To forskellige roller kan oprette den første flytning (lager). En montagearbejder kan for eksempel oprette rollen fra en frigivet montageordre, så den vises i lagermedarbejderens liste over arbejde, der skal udføres. For at oprette en lagerbevægelse for montageordrelinjer, der er klar til, at komponenter flyttes til deres angivne placeringer, bruger montagearbejderen funktionen Opret flytning (lager).

En lagermedarbejder kan også oprette den ved at pege på den pågældende frigivne montageordre. Dette beskrives i følgende fremgangsmåde:

Bemærk
Hvis flytningen gælder en montageordre, hvor varen er monteret til en salgsordre, kan du definere, at dokumentet for flytning (lager) skal oprettes automatisk, når du opretter det lagerplukdokument, der tager det færdige montageelement og bogfører leverancen. Du konfigurerer dette ved at vælge feltet Opret bevægelser automatisk i vinduet Montagekonfiguration.

Du kan finde flere oplysninger om montageordrer og basislogistik under Pluk (lager).

Denne fremgangsmåde viser, hvordan du opretter en flytning (lager) fra vinduet Flytning (lager) ved at referere til en frigivet montageordre som et kildedokument. Fremgangsmåden er den samme, når du flytter komponenter til produktionsordrer og serviceordrer.

Sådan flyttes komponenter til et handlingsområde i basislogistik

 1. I feltet Søg skal du indtaste Flytning (lager) og derefter vælge det relevante link.

 2. Udfyld feltet Nummer i oversigtspanelet Generelt. Du kan trykke på Enter-tasten for at vælge fra nummerserien.

 3. I feltet Lokationskode skal du indtaste den lokation, hvor flytningen finder sted.

 4. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Hent kildedokumenter. Du kan også udfylde feltet Kildedokumentet og derefter vælge knappen AssistEdit i feltet Kildenr..

 5. I vinduet Kildedokumenter skal du vælge den montageordre, du vil flytte komponenter for, og derefter vælge knappen OK.

  For hver nødvendig komponent, der kan flyttes, oprettes én hent-linje og én placer-linje i vinduet Flytninger (lager). Alle felter undtagen feltet Håndteringsantal er udfyldt på forhånd i henhold til kildedokumentlinjerne. Feltet Håndteringsantal er indstillet til nul, indtil du angiver det antal, du rent faktisk har flyttet.

  Du kan ændre placeringskoden på linjen Hent, men kun i henhold til tilgængelighed. Hvis du vælger knappen AssistEdit i feltet Placeringskode på linjen Hent, åbnes vinduet Placeringsindhold og viser de placeringer, hvor komponenten er tilgængelig.

  Du kan ikke ændre en placeringskode på en Placer-linje. Kun den placeringskode, der er defineret på komponentlinjen i kildedokument, accepteres. Dette understøtter princippet om, at den rolle, dvs. en montagearbejder i denne procedure, der anmoder om en komponent, ved, hvor komponenten skal placeres. Hvis du vil anbringe komponenterne på en anden placering, skal du først ændre placeringskoden på komponentlinjen og derefter genoprette flytning(lager)-linjerne.

 6. Indtast det fulde eller delvise antal, du rent faktisk har flyttet, i feltet Håndteringsantal. Værdien i Hent- og Placer-linjerne skal være den samme. Ellers kan du ikke registrere bevægelsen.

  Bemærk
  Som i andre lageraktiviteter kan du opdele linjen Placer ved at vælge Handlinger og derefter vælge Opdel linje. I dette tilfælde skal summen af de to opdelte Placer-linjer være lig med antallet på linjen Hent.

 7. Når du er klar til at registrere de bevægelser, der er udført, skal du vælge knappen Registrer flytning (lager).

  Der oprettes lagerposter som tegn på, at komponenterne nu findes på de placeringer, der er angivet i montageordrelinjerne.

  Bemærk
  I modsætning til når du flytter komponenter med et lagerpluk, bogføres forbrug ikke, når du registrerer en flytning (lager). Det trin skal foregå særskilt ved at bogføre montageordreafgang og -forbrug. Du kan finde flere oplysninger i Montageordre.

Tip

Se også