Åbn vinduet Intern flytning.

Angiver hent- og placer-linjerne for de varer, du vil flytte mellem placeringer, når de ikke kræves af et bestemt kildedokument. For at behandle denne manuelle flytning, overfører du de interne overførselsoplysninger til vinduet Flytning (lager), hvor du kan registrere dem.

Flere oplysninger

Du kan bruge manuelle bevægelser, der er bevægelser, der ikke har kildedokumenter, til at udføre opgaver som at placere elementer, der ikke er forbrugt i en intern proces, tilbage på lageret, eller omorganisere indholdet af nogle placeringer på lageret.

Da interne bevægelser bruges til at flytte varer mellem placeringer på lageret, kan du kun bruge dem til at håndtere elementer, der er tilgængelige på placeringer på en bestemt lokation. Når du vælger feltet Varenr., åbnes vinduet Placeringsindh.oversigt derfor med placeringer, hvor varer kan hentes fra, så de kan flyttes til en anden placering. Placeringen, hvor varen skal anbringes, defineres af feltet Til placeringskode i det interne overførselshoved og kopieres også til linjen.

Af samme grund har interne transportdokumenter, i modsætning til dokumenter for flytning (lager), kun én linje pr. bevægelse, som repræsenterer både Hent- og Placer-handlinger.

Vinduet Intern flytning fungerer som en kladde, fordi den faktiske flytning ikke kan behandles direkte fra vinduet. Når den enkelte linje er udfyldt i vinduet Intern flytning, kan du bruge funktionen Opret flytning (lager) til at sende linjen til vinduet Flytning (lager), hvor den faktiske flytning kan behandles fra og registreres som en Hent- og en Placer-linje.

Tip

Se også