Du kan undertiden have brug for at flytte varer mellem interne placeringer ikke modtagelse eller leveranceplacering uden et bestemt krav fra et kildedokument. Du kan udføre disse ad hoc-bevægelser, for eksempel for at omstrukturere lageret, for at bringe elementer til et inspektionsområde eller for at flytte flere elementer til og fra et produktionsområde uden en systemrelation til produktionsordrens kildedokument.

Bemærk
Oplysninger om flytning af varer mellem placeringer, der er baseret på kildedokumenterne, finder du i Flytning (lager).

I grundlæggende lageropsætninger, dvs. lokationer, der bruger opsætningsfeltet Tvungen placering og eventuelt opsætningsfelterne Kræv pluk og Kræv læg-på-lager, kan du registrere ad hoc-bevægelser uden kildedokumenter på følgende måder:

Bemærk
I avancerede lageropsætninger, dvs. lokationer, der bruger opsætningsfeltet Styret læg-på-lager og pluk, bruges vinduet Bevægelseskladde eller Internt lagerpluk eller Internt læg-på-lager til ad hoc-flytning af varer mellem placeringer.

Sådan flyttes varer som en intern overførsel

 1. I feltet Søg skal du indtaste Intern flytning og derefter vælge det relaterede link.

 2. I oversigtspanelet Generelt skal du udfylde feltet Nr. enten ved at lade værdien i feltet være eller ved at vælge knappen AssistEdit for at vælge fra nummerserien.

 3. I feltet Lokationskode skal du indtaste den lokation, hvor flytningen finder sted.

  Hvis lokationen er angivet som din standardlokation som lagermedarbejder, indsættes lokationskoden automatisk.

 4. I feltet Til placeringskode skal du indtaste en kode for den placering, du vil flytte elementet til. Til produktionsformål kunne dette f.eks. være koden for den åbne produktionsplacering som defineret på lokationskort eller i arbejdscenteret.

 5. I feltet Forfaldsdato skal du indtaste den dato, som bevægelsen skal være udført inden.

 6. På oversigtspanelet Linjer skal du vælge feltet Varenr. for at åbne vinduet Placeringsindh.oversigt og vælge den vare, der skal flyttes baseret på dens tilgængelighed på placeringerne. Alternativt kan du vælge Hent placeringsindh. for at udfylde de interne overflytningslinjer på grundlag af dine filtre. Du kan finde flere oplysninger i Lager - hent plac.indh.

  Når du har markeret elementet, udfyldes feltet Fra placeringskode automatisk i henhold til det valgte placeringsindhold, men du kan ændre det til en anden placering, hvor varen er tilgængelig.

  Bemærk
  Da felterne Varenr. og Fra placeringskode er forbundet, kan deres værdier ændres i forhold til hinanden, når du redigerer et af felterne.

  Feltet Til placeringskode udfyldes med den værdi, du har angivet i hovedet, men du kan ændre den på linjen til anden placeringskode, der ikke er blokeret eller dedikeret til særlige formål. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af dedikerede placeringer under Dedikeret.

 7. Når du har defineret, hvilke placeringer du vil flytte elementet fra og til, skal du angive det antal, der skal flyttes, i feltet Antal.

  Bemærk
  Antallet skal være tilgængelig i Fra placeringskode.

 8. Når du er klar til at behandle den interne overførsel, skal du vælge Opret flytning (lager).

  Bemærk
  Når du har oprettet lagerflytningen, slettes de interne overførselslinjer.

  Du udfører resten af ad hoc-bevægelsen i vinduet Flytning (lager) på samme måde som i en bevægelse, der er baseret på kildedokumenter. Du kan f.eks. finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik.

Sådan flyttes varer i vareomposteringskladden

 1. I feltet Søg skal du indtaste Vareomposteringskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. På hver kladdelinje skal du definere placeringer, og som du vil flytte elementer til og fra, ved at udfylde felterne Placeringskode og Ny placeringskode.

  1. Hvis du vil flytte hele indholdet i en placering til en anden placering, skal du vælge Hent placeringsindh. i gruppen Funktion under fanen Handlinger.

  2. Udfyld filtrene for at finde den placering, hvis indhold du vil flytte, og klik derefter på knappen OK. Kladdelinjerne udfyldes med indholdet af placeringen.

 3. Udfyld resten af felterne på de enkelte kladdelinjer.

 4. Bogfør omposteringskladden.

  Bemærk
  I modsætning til transportdokumenter opretter en bevægelse, der er bogført i omposteringskladden, ikke en lageranmodning for at udføre den fysiske opgave.

Tip

Se også