Angiver, at mængderne i placering er beskyttet mod pluk for andre behov.

Mængderne i dedikerede placeringer kan stadig reserveres. På samme måde medtages mængderne i dedikerede placeringer i feltet Beholdning i alt i vinduet Reservation.

Hvis du gør en placering dedikeret, giver den samme funktion som brug af placeringstyper, der kun er tilgængeligt i avanceret logistik. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes placeringstyper.

Advarsel!
Varer på dedikerede placeringer er ikke beskyttet, når de plukkes og forbruges som produktionskomponenter i vinduet Pluk (lager).

Eksempel

Et arbejdscenter konfigureres med en placeringskode i feltet Til-produktionsplaceringskode. Produktionsordrekomponentlinjerne med den placeringskode kræver, at der anbringes komponenter, der trækkes forlæns, der. Indtil der forbruges komponenter fra placeringen, kan andre komponentbehov plukke eller forbruge fra placeringen, da de stadig betragtes som tilgængelige placeringsindhold. For at sikre at placeringsindholdet kun er tilgængeligt for komponentbehov, der bruger produktionsplacering, skal du vælge feltet Dedikeret på linjen for placeringskoden i vinduet Placeringer, der åbnes fra lokationskortet.

Tip

Se også