Angiver placering i produktionsområdet, hvor de komponenter, der kan plukkes til produktion på arbejdscentret placeres som standard, før de kan forbruges. Varer, der er placeret på denne placering, er normalt angivet til manuel forbrugsbogføring. Dette betyder, at feltet Trækmetode indeholder Manuelt for basislogistik eller Pluk + Forlæns eller Pluk + Baglæns for avanceret logistik.

Flere oplysninger

Værdien i dette felt indsættes automatisk i feltet Placeringskode på produktionsordrekomponentlinjer i følgende tilfælde:

  • Lokationskoden for produktionsordrekomponentlinjen er den samme som på arbejdscenterkortet.
  • Første relevante produktionsordrerutelinje havde et tomt Til-produktionsplaceringskode-felt, da arbejdscenteret er på en anden lokation eller ikke har en defineret produktionsplaceringskode.
  • Trækmetoden for sidste produktionsordrerutelinje er indstillet til Manuelt, Pluk + Forlæns eller Pluk + Baglæns.

For at se en illustration af, hvordan komponenterne håndteres i feltet Placeringskode på produktionsordrekomponentlinjerne henvises til Udfylde forbrugsplaceringen.

Bemærk
Placeringskoden i dette felt overskriver andre placeringskoder, der indtastes i feltet Til-produktionsplaceringskode på lokationskodekortet, hvor dette arbejdscenter er anbragt.

De placeringskoder, der er angivet på arbejdscenterkort, kan kun definere en standardlagerstrøm for visse aktiviteter, som komponenter i en produktionsafdeling. Der findes yderligere funktioner til at sikre, at varer, der lægges på lager på bestemte placeringer, bliver utilgængelige for andre aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger i feltet Dedikeret i vinduet Placering.

Tip

Se også