Når lagerlokationen kræver pluk, men ikke leverance, skal du bruge vinduet Pluk (lager) til at organisere og registrere pluk af komponenter.

Bemærk
I avancerede lageropsætninger, hvor lokationer kræver både pluk og leverancer, skal du bruge lagerpluk for at flytte komponenter til produktionsordrer.

I grundlæggende lageropsætninger kan du også plukke til produktion med vinduet Flytning (lager).

Bemærk
Der er følgende vigtige forskelle mellem plukninger fra lager og lagerbevægelser:

  • Når du registrerer et pluk for en intern handling, såsom produktion, bogføres forbrug af de komponenter, der er plukket på samme tid. Når du registrerer en flytning (lager) for en intern handling, registrerer du kun fysisk flytning af nødvendige komponenter til en placering i handlingsområdet uden bogføring af forbrug.
  • Når du bruger pluk fra lager definerer feltet Placeringskode på en produktionsordrekomponentlinje den hente-placering, som komponenter tages fra, når forbruget posteres. Når du bruger lagerbevægelser, definerer feltet Placeringskode på produktionsordrekomponentlinjerne den område-placering i handlingsområdet, hvor lagermedarbejderen skal placere komponenterne.

En systemforudsætning for plukning eller flytning af komponenter til kildedokumenter er, at der findes en udgående lageranmodning til at give lagerområdet besked om komponentbehovet. Den udgående lageranmodning oprettes, hver gang produktionsordrestatus ændres til Frigivet, eller når en frigivet produktionsordre oprettes.

Sådan plukkes komponenter ved hjælp af lagerplukdokumentet

  1. I feltet Søg skal du indtaste Pluk (lager) og derefter vælge det relaterede link.

  2. Du kan få adgang til produktionsordrekomponenterne ved at klikke på fanen Handlinger i gruppen Funktioner, vælge Hent kildedokumenter og derefter vælge den frigivne produktionsordre.

  3. Foretag plukningen, og registrer derefter de faktiske plukoplysninger i vinduet Pluk (lager).

  4. Når linjerne er klar til bogføring, skal du vælge Bogfør i gruppen Proces under fanen Startside. Bogføringen opretter de nødvendige lagerposter og bogfører forbruget af varer.

Du kan også oprette et Pluk (lager) direkte fra den frigivne produktionsordre. Under fanen Handlinger i gruppen Lagersted skal du vælge Opret læg-på-lager/pluk/bevægelse. Markér derefter feltet Opret pluk (lager) i oversigtspanelet Indstillinger i anmodningsvinduet. Du kan udskrive pluklisten ved at markere feltet Udskriv dokument.

Tip

Se også