Når en lokation, du vil plukke fra, er sat op til at kræve pluk men ikke leverance, bruges plukdokumenterne til at registrere og bogføre pluk- og leveranceoplysninger for kildedokumenterne.

Kildedokumentet kan være en salgsordre, en købsreturvareordre, en udgående overflytning eller en produktionsordre med komponenter klar til at blive plukket.

Komponenter til montageordrer kan ikke plukkes eller bogføres med pluk. Du skal i stedet bruge lagerbevægelser. Du kan finde flere oplysninger i Flytning (lager).

Bemærk
Hvis du plukker og leverer salgslinjemængder, der er monteret til ordren, skal du følge visse regler, når du opretter lagerpluklinjerne. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Pluk (lager).

Sådan plukkes varer med Pluk fra lager

  1. I feltet Søg skal du indtaste Pluk (lager) og derefter vælge det relaterede link.

  2. Hvis du vil begynde at arbejde på et plukdokument, kan du enten åbne et plukdokument, der allerede er oprettet, eller du kan oprette et nyt dokument. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette pluk fra lager.

    Hvis du vil åbne et tidligere oprettet plukdokument, skal du gå til Naviger, vælge Oversigt, og derefter vælge det pluk, du vil arbejde med.

  3. Hvis du bruger placeringer, angiver Microsoft Dynamics NAV den placering, hvorfra varen skal plukkes, idet varens standardplacering foreslås i feltet Placeringskode. Du kan eventuelt ændre placeringen i dette vindue.

  4. Hvis du vil oprette en udskrift af plukoversigten for linjerne i vinduet, skal du vælge Udskriv under fanen Handlinger for at åbne rapportvinduet Plukliste.

  5. Pluk varerne, og indtast det antal varer, der er plukket, i feltet Håndteringsantal.

    Hvis det er nødvendigt at tage varerne fra en linje fra mere end en placering, skal du på oversigtspanelet Linjer vælge Funktioner, og derefter vælge Opdel linje. Du kan finde flere oplysninger om opdeling af linjer under Opdele linjer.

  6. Når du har plukket varerne, skal dokumentet bogføres.

Bogføringsprocessen bogfører leverancen af de kildedokumentlinjer, der er plukket, og i forbindelse med produktionsordrer bogføres forbruget. Hvis lokationen anvender placeringer, oprettes der også lagerposter til bogføring af ændringer af placeringsantallet.

Du kan se de bogførte plukoplysninger i vinduet Bogførte pluk.

Sådan slettes pluklinjer for lager

Hvis varer på lagerpluk ikke er tilgængelige, kan du kan slette disse lagerpluklinjer, når du har bogført dem og derefter slette lagerplukdokumentet. Kildedokumentet, f.eks en salgsordre eller en produktionsordre, har derefter resterende varer, der skal plukkes, som kan opnås gennem et nyt lagerpluk senere, når varerne bliver disponible.

Advarsel
Denne proces er ikke mulig, hvis serienumre/lotnumre er angivet i kildedokument. For eksempel hvis en salgsordrelinje indeholder et serienummer/lotnummer, så slettes den varesporingsspecifikation, hvis en lagerpluklinje for serienummeret/lotnummeret slettes.

Hvis lagerpluklinjer har serienumre/lotnumre, der ikke er tilgængelige, skal du ikke slette de pågældende linjer. I stedet skal du ændre feltet Håndteringsantal til nul, bogføre de faktiske pluk og derefter slette lagerplukdokumentet. Dette garanterer, at lagerpluklinjerne for disse serie-/lotnumre kan genoprettes senere fra salgsordren.

Tip

Se også