Hvis der findes interne operationsområder, såsom produktion eller montage i grundlæggende lageropsætninger, hvor lokationer bruger opsætningsfeltet Tvungen placering og muligvis opsætningsfelterne Kræv pluk og Kræv læg-på-lager, kan du derefter bruge følgende grundlæggende lagerdokumenter til at registrere dine lageraktiviteter for interne operationsområder:

Hvis du vil bruge disse vinduer med interne operationer, f.eks til at plukke og flytte komponenter til produktion, skal du foretage nogle eller alle følgende konfigurationstrin, afhængigt af hvor meget kontrol du har behov for:

Følgende procedurer er baseret på oprettelse af grundlæggende lageraktiviteter omkring et produktionsområde. Trinene er de samme for andre operationsområder, f.eks. montage, servicestyring og sager.

Bemærk
I følgende procedure er feltet Tvungen placering på lokationskort markeret som en forudsætning, fordi dette betragtes som grundlaget for ethvert logistikniveau.

Aktivere lagerdokumenter til interne operationsaktiviteter

 1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link. Åbn det lokationskort, du vil opdatere.

 2. Markér feltet Kræv læg-på-lager i oversigtspanelet Lagersted for at angive, at når der frigives et indgående eller internt kildedokument med en placeringskode, så kan der oprettes et læg-på-lager-dokument eller et flytning (lager)-dokument.

 3. Markér feltet Kræv pluk for at angive, at når der oprettes et udgående eller internt kildedokument med en placeringskode, så skal der oprettes et lagerplukdokument eller et flytning (lager)-dokument.

Definere en standardplaceringsstruktur i operationsområdet

 1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link. Åbn den lokation, du vil opdatere.

 2. Indtast i feltet Åben prod.placeringskode i oversigtspanelet Placeringer koden for placeringen i produktionsområdet med masser af komponenter, som maskinoperatøren kan forbruge fra uden at anmode om en lageraktivitet for at bringe dem til placeringen. Varer, der er placeret på denne placering, er normalt angivet til automatisk bogføring eller træk. Dette betyder, at feltet Trækmetode indeholder Forlæns eller Baglæns.

 3. I feltet Til-produktionsplaceringskode skal du indtaste koden for den placering i produktionsområdet, hvor de komponenter, der kan plukkes til produktion på lokationen placeres som standard, før de kan forbruges. Varer, der er placeret på denne placering, er normalt angivet til manuel forbrugsbogføring. Dette betyder, at feltet Trækmetode indeholder Manuelt eller Pluk + Forlæns eller Pluk + Baglæns for lagerpluk og flytninger (lager).

  Bemærk
  Når du bruger pluk fra lager definerer feltet Placeringskode på en produktionsordrekomponentlinje den hente-placering, som komponenter tages fra, når forbruget posteres. Når du bruger lagerbevægelser, definerer feltet Placeringskode på produktionsordrekomponentlinjerne den område-placering i handlingsområdet, hvor lagermedarbejderen skal placere komponenterne.

 4. Indtast i feltet Kode for placering til færdigproducerede varer i oversigtspanelet Placeringer koden på den placering i produktionsområde, hvor færdigproducerede tages fra som standard, når processen involverer en lageraktivitet. I basislogistik registreres aktiviteten som en læg-på-lager-aktivitet eller en flytning (lager).

Nu kræver produktionsordrekomponentlinjerne med standardplaceringskoden, at komponenter, der trækkes forlæns, placeres der. Indtil der forbruges komponenter fra placeringen, kan andre komponentbehov plukke eller forbruge fra placeringen, da de stadig betragtes som tilgængelige placeringsindhold. For at sikre at placeringsindholdet kun er tilgængeligt for komponentbehov, der bruger produktionsplacering, skal du vælge feltet Dedikeret på linjen for placeringskoden i vinduet Placeringer, der åbnes fra lokationskortet.

Oprette dedikerede komponentplaceringer

 1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link. Markér den placering, du vil opdatere.

 2. Vælg Placeringer i gruppen Lokation under fanen Naviger.

 3. Markér feltet Dedikeret for hver placering, du vil bruge udelukkende til bestemte interne operationer, og som du ønsker at reservere mængder for til den pågældende interne operation, når de er placeret der.

  Bemærk
  Placeringen skal være tom, før du kan markere eller fjerne markeringen i feltet Dedikeret.

Tip

Se også