Hvis feltet Genbestillingssystem på varekortet indeholder Montage, er standardmetoden til at levere varen at montere den fra definerede komponenter og potentielt af en ressource, der er defineret.

Komponenter og ressourcer, der indgår i denne form for montageelement, skal være defineret i en montage stykliste. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette montagestyklister.

Montageelementer kan angives for to forskellige montageprocesser:

Du bruger typisk Montage til lager for de varer, du vil montere forud for salg, f.eks for at forberede en pakkekampagne og beholde på lager, indtil de bestilles. Disse varer er som regel standardvarer som emballerede pakker, du ikke tilbyder at tilpasse efter kundens behov.

Du bruger typisk Montage efter ordre for varer, som du ikke ønsker på lager, fordi du forventer at tilpasse dem til debitoranmodninger, eller fordi du vil minimere de generelle lageromkostninger ved at levere dem på det rigtige tidspunkt. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer et montageelement, i Montage efter ordre eller montage til lager.

Bemærk
Disse opsætningsindstillinger er standardindstillinger, der styrer, hvordan salgs- og montageordrelinjer behandles indledningsvis. Du kan fravige disse standarder og levere montageelementet på den mest optimale måde under behandlingen af et salg. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælges lagervarer i montage efter ordre-flows og Sådan sælger du montage efter ordre-varer og lagervarer sammen.

I denne procedure skal du oprette og behandle en montageordre for montage til lager-varer, hvilket betyder uden en sammenkædet salgsordre. Fremgangsmåden omfatter start af montageordren, håndtering af potentielle problemer med komponenttilgængeligheden og delvis bogføring af afgang for montageelement.

Sådan monteres et element

 1. I feltet Søg skal du indtaste Montageordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Vinduet Ny montageordre åbnes.

 3. I feltet Nr. skal du trykke på Enter for at indsætte et nyt nummer fra montageordrens nummerserie. Du kan også angive et nummer manuelt.

 4. Vælg det montageelement, som skal behandles, i feltet Varenr.. Feltet er filtreret, så det kun viser elementer, der er konfigureret for montage, hvilket betyder, at de har tildelte montagestyklister.

 5. I feltet Antal skal du angive, hvor mange enheder af varen, der skal monteres.

  Bemærk
  Hvis en eller flere komponenter ikke er tilgængelige for at opfylde det angivne montageelement på den definerede forfaldsdato, åbnes vinduet Montagedisponering automatisk med detaljerede oplysninger om, hvor mange montageelementer der kan monteres baseret på komponenttilgængeligheden. Du kan finde flere oplysninger om dette vindue i Montagedisponering. Indholdet af dette vindue kan ikke ændres. Når du lukker vinduet, oprettes montageordren med beskeder om tilgængelighed på de berørte komponentlinjer.

  Montageordrelinjerne udfyldes automatisk med indholdet af montagestyklisten og linjemængder i henhold til montageordrehovedet.

  Bemærk
  Hvis vinduet Montagedisponering åbnes, når du har udfyldt montageordrehovedet, indeholder hver berørt montageordrelinje et Ja i feltet Disponeringsadvarsel med et link til yderligere disponeringsoplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Check varebeholdning. Du kan løse et problem med komponenttilgængelighed ved at udsætte startdatoen, erstatte komponenten med en anden vare eller vælge en tilgængelig erstatningsvare, hvis der er defineret en.

 6. I feltet Antal til montage skal du angive, hvor mange enheder af montageelementet, du vil bogføre som afgang, næste gang du bogfører montageordren. Dette antal kan være lavere end værdien i feltet Antal som afspejling af en delvis afgangsbogføring.

  Bemærk
  For at sikre, at bogføringen af komponentforbruget svarer til bogføringen af montageelementafgangen, reguleres antalsfelterne i montageordrelinjerne automatisk til den værdi, du angiver i feltet Antal til montage.

 7. På montageordrelinjer af typen Vare eller Ressource skal du i feltet Antal til forbrug angive, hvor mange enheder du vil bogføre som forbrugte, næste gang du bogfører montageordren. Som standard indsættes det forventede antal, der skal forbruges ifølge montagestyklisten og montageordrehovedet, men du kan forøge eller reducere det, sådan det afspejler et overforbrug af komponenter, eller at der blev brugt ekstra ressourcer.

 8. Når du er klar til helt eller delvis bogføring, skal du vælge Bogfør under fanen Bogføring i gruppen Handlinger.

  Bemærk
  Hvis der stadig findes advarsler i nogen af montageordrelinjerne, blokeres bogføringen. Der vises en meddelelse om, hvilke komponenter der ikke er på lager.

  Når bogføringen er udført, bogføres montageelementet som afgang til den lokationskode og potentielle placeringskode, der er defineret på montageordren. For manuelt oprettede montageordrer kopieres placeringen evt. fra opsætningsfeltet Standardlokation for ordrer. Ved montage efter ordre-forløb kopieres lokationskoden evt. fra salgsordrelinjen.

Tip

Se også