Åbn vinduet Montagedisponering.

Viser detaljerede disponeringsoplysninger for montageelementet på oversigtspanelet Detaljer og montagekomponenterne på oversigtspanelet Linjer. Indholdet af dette vindue kan ikke ændres.

Vinduet Montagedisponering åbnes:

Oversigtspanelet Detaljer

Viser detaljerede disponeringsoplysninger for montageelementet, herunder, hvor mange af montageordreantallet kan monteres ved forfaldsdatoen, der er baseret på tilgængeligheden af de nødvendige komponenter. Dette vises i feltet Mulighed for montage i oversigtspanelet Detaljer.

Værdien i feltet Mulighed for montage vises med rød skrift, hvis mængden er lavere end mængden i feltet Restantal, hvilket angiver, at der ikke er nok tilgængelige komponenter til at montere hele mængden.

Oplysninger om, hvilken specifik komponent der har problemer med tilgængeligheden, vises i oversigtspanelet Linjer.

Oversigtspanelet Linjer

Viser detaljerede disponeringsoplysninger for montagekomponenterne.

Hvis en eller flere montagekomponenter ikke er tilgængelig, afspejles dette i feltet Mulighed for montage på den pågældende linje som en mindre mængde end mængden i feltet Restantal i oversigtspanelet Detaljer.

Tip

Se også