Angiver de montagedokumenter, der er knyttet til salgsordrelinjer i montageordrescenarier.

Feltet Dokumentlinjenr. angiver salgsordrelinjen, og feltet Montagebilagsnr. angiver montagedokumentet, som salgsordrelinjen er knyttet til.

Bemærk
Kildedokumentet for et ordremontagelink er altid af typen Salg.

Følgende montagedokumenttyper er tilgængelige.

Montagetilbud og rammemontageordrer har altid forbindelse til salgsordrer og udgør derfor montageordrescenarier, som også administreres af tabellen Ordremontagelink.

Se også