Montagestyklister angiver, hvilke komponenter eller ressourcer, der er nødvendige for at samle varen, som montagestyklisten repræsenterer. Montagestyklister indeholder normalt elementer, men kan også indeholde en eller flere ressourcer, der udfører montagearbejdet. Du kan finde flere oplysninger i Ressourceanvendelsestype.

Montagestyklister kan have flere niveauer, hvilket betyder, at en komponent på montagestyklisten selv kan være et montageelement. Dette angives med værdien Ja i feltet Montagestykliste på montage styklistelinjen. Montagestyklister med flere niveauer kan have særlige krav i visse tilfælde, såsom tilgængelighed, planlægning og beregning af standardkostpris. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan produktions- eller montagevarer i flere niveauer håndteres i planlægning, i Sådan gør du: Køre Hovedplan og MPS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du beregner et montageelements pris på alle niveauer, i Sådan gør du: Beregne standardkostprisen for montagestyklister.

Når du angiver montageelementet på et montageordrehoved, udfyldes montagestyklistekomponenter automatisk i montageordrelinjerne, og de er derefter klar til at blive forbrugt i montageprocessen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Montere elementer.

Montagestyklister oprettes i to trin:

Sådan oprettes en montagestykliste

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Opret en ny vare. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Udfyld de påkrævede felter på varekortet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes varer.

 3. Vælg knappen Montage i gruppen Montage/Produktion under fanen Naviger, og vælg derefter Montagestykliste.

 4. Hvis du vil angive komponenter i montagestyklisten, skal du angive Vare i feltet Type. Vælg en vare i feltet Nummer.

  Bemærk
  Hvis den komponent, du angav, er et montageelement, skal feltet Montagestykliste indeholde Ja.

 5. Hvis du vil angive en ressource i montagestyklisten, skal du angive Ressource i feltet Type. I feltet Nummer skal du vælge en ressource.

 6. Lad feltet Type stå tomt, hvis du blot vil indtaste en tekst på montagelinjen, for eksempel for at beskrive en vare eller et montagetrin.

 7. Angiv et antal enheder af den pågældende vare eller ressource, der skal medtages i montagestyklisten, i feltet Antal pr..

 8. Vælg knappen OK.

Tip

Se også