Angiver, hvor mange enheder af montagekomponenten du vil bogføre som forbrugt, når du bogfører montageordren.

Som standard indeholder feltet det forventede antal ifølge montagestyklisten og antallet i feltet Antal til montage i montageordrehovedet.

Bemærk
Du kan ikke angive et større antal end værdien i feltet Restantal på montageordrelinjen. Hvis du vil registrere overforbrug, skal du forøge værdien i feltet Antal pr..

Når montageordren er delvist bogført, mindskes værdien i dette felt, og den bogførte mængde tilføjes i feltet Forbrugt antal og fratrækkes i feltet Restantal.

Bemærk
Værdien i feltet Restantal bruges i avanceret logistik, når du bruger vinduet Pluk (logistik) til at plukke montagekomponenter.

I basislogistik bruges værdien i feltet Antal til forbrug, når du bruger vinduet Flytning (lager) til at plukke montagekomponenter.

Det betyder, at du ikke kan ændre feltet Antal til forbrug, hvis der findes en flytning (lager) for montageordrelinjen. Men hvis der findes et lagerpluk for montageordrelinjen, kan du ændre feltet Antal til forbrug, for eksempel så det registreres, at du har forbrugt mere eller mindre end forventet.

Tip

Se også