Åbn vinduet Salgsordre.

Angiver alle de relevante oplysninger til at oprette en salgsordre.

I oversigtspanelerne kan du angive generelle oplysninger om kunden og den kunde, der skal faktureres til, f.eks. navn, adresse, bilagsnummer og oplysninger om levering og valuta. De fleste oplysninger om debitoren kopieres fra debitorkortet, når du angiver debitornummeret på salgstilbuddet. Du angiver oplysninger på linjerne om de varer, der skal sælges.

Når du har udfyldt salgsordren, kan du bogføre den, og du kan udføre et antal funktioner i relation til produktionsenheden eller lagerstedet.

Tip

Se også