Når du udfylder et salgsbilag bør prisen i feltet Salgspris være den lavest mulige pris på den pågældende dato. Hvis du alligevel vil se, om der er alternative salgspriser, kan du bruge funktionen Vælg kolonne til at få vist feltet Salgspris findes. Hvis dette felt er markeret, kan du slå salgspriserne op.

Sådan slår du en salgspris op

  1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link. Opret en ny salgsordre.

  2. På oversigtspanelet Linjer skal du kontrollere, om feltet Salgspriser findes er markeret for den pågældende vare. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

  3. Hvis der findes en salgspris, skal du vælge Handlinger, Funktioner og endelig Hent pris.

    Den alternative salgspris vises i vinduet Hent salgspris.

  4. Du kan vælge alternative salgspriser ved at markere linjen i vinduet og vælge knappen OK.

Tip

Se også