Når du registrerer forbruget af ressourcer i jobkladden, kan du spore kost- og salgspriser og de arbejdstyper og sager, der er knyttet til dem. Det gør du ved at vælge en eksisterende sag i feltet Sagsnr.

Du kan også sælge ressourcer ved at anvende salgstilbud, ordrer, fakturaer og kreditnotaer. I eksemplet nedenfor anvendes en salgsordre.

Sådan bruges en ressourcepris i en salgstransaktion

  1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret en ny salgsordre for en eksisterende kunde. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes salgsordrer manuelt.

  3. Marker Ressource i feltet Type på oversigtspanelet Linjer. Vælg det relevante job i feltet Sagsnr..

    Bemærk
    Feltet Sagsnr. er som standard ikke tilgængeligt på salgsordrer. Hvis du vil gøre det tilgængeligt, skal du føje feltet til siden ved hjælp af Microsoft Dynamics NAV-standardprocedurer for sidedesign. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp.

  4. Udfyld salgsordrelinjerne.

Tip

Se også