Når en kunde har accepteret et tilbud, kan du konvertere det til en ordre.

Du skal allerede have oprettet et tilbud.

Sådan konverteres et salgstilbud til en salgsordre

  1. I feltet Søg skal du angive Salgstilbud og derefter vælge det relaterede link. Åbn det relevante salgstilbud.

  2. På oversigtspanelet Generelt i feltet Ordredato skal du indtaste den dato, der skal stå på ordren.

  3. Vælg Lav ordre i gruppen Opret under fanen Handlinger.

Tilbuddet slettes, og der oprettes en ny ordre.

Bemærk
Ordren tildeles næste nummer i den serie, der er angivet i feltet Ordrenumre i oversigtspanelet Nummerering i vinduet Salgsopsætning.

Tip

Se også