Angiver den dato, hvor montageordren forventes at være afsluttet. Dette er den dato, hvor alle montageelementer er afgået.

Værdien beregnes på følgende måde:

slutdato = startdato + leveringstidsberegning

Flere oplysninger

Feltet Slutdato er relateret til feltet Forfaldsdato i montageordrehovedet som følger:

slutdato + sikkerhedstid + lagerekspeditionstid = forfaldsdato

Hvis montageordren er knyttet til en salgsordre, udfyldes feltet automatisk i henhold til feltet Afsendelsesdato på salgsordrelinjen via feltet for montageordren Forfaldsdato.

Advarsel
Datoen i feltet Slutdato må ikke være senere end datoen i feltet Bogføringsdato.

Dette felt og feltet Forfaldsdato opdateres, når du ændrer feltet Startdato.

Bemærk
Feltet Forfaldsdato opdateres ikke, hvis montageordren er knyttet til en salgsordre.

Tip

Se også