Angiver den dato, hvor montageordren forventes at gå i gang.

Værdien beregnes på følgende måde:

startdato = slutdato - leveringstidsberegning

Dette felt og feltet Forfaldsdato opdateres, når du ændrer feltet Slutdato.

Bemærk
Feltet Forfaldsdato opdateres ikke, hvis montageordren er knyttet til en salgsordre.

Tip

Se også