Åbn vinduet Forbrugskladde.

Bogfører manuelt forbrug til produktionsordrer. I en forbrugskladde kan du angive de relevante oplysninger, f.eks. posteringsdato, produktionsordrenummer, varenummer og mængde. Hvis den lagerlokation, hvor komponenterne opbevares, bruger placeringer, men ikke kræver pluk, skal du angive en placeringskode for de enkelte komponenter. De angivne oplysninger er midlertidige og kan ændres, så længe de er i kladden.

Når du har bogført en kladde, tømmes den (med mindre kladden er en gentagelseskladde), og transaktionerne posteres til produktionsordren. Du kan få vist resultatet af kladdebogføringen under de relevante post- og journalvinduer.

Bemærk
Hvis lokationen kræver pluk, og du har markeret feltet Kræv pluk, håndteres forbrug på en anden måde. I så fald skal du kun bruge vinduet Forbrugskladde til manuelt at postere afvigelser i forbrug, der måtte opstå under produktionen. Afvigelsen kan skyldes over- eller underproduktion af vareforbrug, der ikke er angivet i komponentlisten.

Tip

Se også