Microsoft Dynamics NAV understøtter alle typiske planlægningsaktiviteter af virksomhedsressourcer (ERP), f.eks. bogholderi, salg og lagerstyring. De fleste ERP-funktioner i Microsoft Dynamics NAV vedrører virksomhedsrelaterede opgaver, som brugerne kan udføre i forskellige firmaafdelinger, f.eks. afdelingerne Økonomi, Salg og Lager.

Hjælp-indholdsfortegnelsen er også organiseret efter afdeling. Indhold præsenteres i et hierarki af processer, der udføres af en eller flere roller inden for den pågældende afdeling. Du kan få adgang til Hjælp til samme forretningsfunktioner efter rolle, hvor indhold præsenteres i overensstemmelse med typiske ansvarsområder for den pågældende rolle.

Modulspecifik opsætning

Hjælpen til hver afdeling starter med, hvordan det specifikke modul oprettes. Hvis du vil oprette funktioner på tværs af Microsoft Dynamics NAV, henvises der til Installation og administration og Arbejde med funktioner, der gælder i hele programmet.

I følgende tabel vises de understøttede afdelinger med links til de emner, hvor de er beskrevet.

For atSkal du se

Gennemføre og modtage betalinger, modtage refusioner, behandle intercompany-transaktioner, opstille årsafslutning, administrere anlægsaktiver og administrere likviditet.

Finans

Analysere data og budgetter, oprette og konfigurere kontoskemaer, udskrive rapporter og lave finansrapporter ved hjælp af XBRL.

Business Intelligence

Oprette og håndtere kontakter, udvikle en marketingplan og gennemføre en marketingkampagne.

Marketing

Administrere alle almindelige salgsprocesser og -oplysninger, f.eks. tilbud, ordrer og returvarer og planlægge og administrere forskellige typer kundeoplysninger og transaktionsdata.

Salg

Oprette masterdata og tilknytte relaterede vareoplysninger og derefter angive produktionsmasterdata som f.eks. styklister og ruter.

Design og ingeniørarbejde

Planlægge produktionsoperationer, der kræves for at omdanne tilgange til færdigvarer.

Driftsplanlægning

Administrere indkøbsopgaver som f.eks. behandling af tilbud, ordrer og returvarer og forskellige typer leverandøroplysninger og transaktionsdata.

Køb

Administrere og registrere den fysiske håndtering af varer, som modtages på virksomhedens lagersteder.

Modtagelse

Sikre et effektivt flow af varer, der modtages og leveres, og organisere og vedligeholde virksomhedens lagerbeholdninger.

Lageraktiviteter

Definere produktionsressourcer og deres kapacitet, finplanlægge operationer, fjerne produktionskomponenter og gennemføre produktionsoperationer.

Produktion

Bogføre salgsordrer og købsleverancer, modtage varer til levering og sende dem.

Levering

Planlægge serviceopkald og konfigurere serviceordrer, spore reservedele og forsyninger, allokere servicepersonale baseret på færdigheder og disponibilitet, samt lave serviceestimater og servicefakturaer.

Service

Planlæg og prissæt ressourcer, og spor ved hjælp af timesedler, hvor lang tid en ressource bruger på forskellige ordretyper.

Ressourceplanlægning

Angiv de oplysninger, der skal bruges til at administrere budgetter og overvåge sagens forløb.

Sager

Registrere og vedligeholde medarbejderoplysninger, f.eks. ansættelseskontrakter, fortrolige oplysninger, kvalifikationer og medarbejderkontakter.

Personale