Området Sager understøtter almindelige projektstyringsopgaver, som f.eks. konfigurering af en sag og planlægning af en ressource samt anskaffelsen af de oplysninger, der er nødvendige til administration af budgetter og overvågning af status. Du kan bruge funktionen Sager til at administrere langsigtede projekter, der involverer brugen af løntimer, maskintimer, lageremner og andre typer brug, som du vil have styr på. Du kan spore maskin- og medarbejdertimer på projektet ved hjælp af timeregistreringer. Brugen af funktionen Sager giver et godt overblik, ikke kun over individuelle sager, men også over allokeringen af medarbejdere, maskiner og andre ressourcer, der bruges i alle projekter. Du kan også bruge denne funktion til mange typer service og konsulentopgaver.

Følgende tabel beskriver en serie opgaver med links til de emner, der beskriver dem. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres i.

For atSkal du se

Oprette en ny sag og planlægge opgaver i en eksisterende sag. Konfigurere en eksisterende sag og regulere priser.

Opsætte sager

Oprette, planlægge og administrere ressourcer.

Prissæt, planlæg og administrer ressourcer

Administrere budgettet for en sag og generere rapporter.

Administrere projektbudgetter

Registrere forbruget for en sag og overvåge status for og udførelsen af en sag.

Overvåge status og udførelse

Købe varer og administrere forsyningerne for en sag.

Administrere projektforsyninger

Integrer timeregistreringer med sagsordrer.

Brug timesedler

Afslutte en sag og fakturere kunden.

Fakturere sager

Se også