Efterhånden som status for en sag ændrer sig, forbruges der materialer, ressourcer og andre udgifter, og disse skal bogføres i sagen. Igangværende arbejder (VIA) er en funktion, som giver dig mulighed for at estimere den økonomiske værdi af sager i finansregnskabet under udførelsen af sagen. Du kan i mange tilfælde bogføre udgifterne for en sag, før sagen faktureres. Hvis der kun er bogført udgifter, vil din regnskabsopgørelse ikke være helt korrekt.

Du kan beregne VIA og bogføre værdien i finansregnskabet for at spore værdien i finansregnskabet.

Du kan beregne VIA baseret på følgende:

Hvis du vil have vist resultatet ved hjælp af en anden metode, kan du skifte metode og beregne VIA igen. Der er ingen grænser for antallet af gange, du kan beregne VIA. VIA beregnes kun, det bogføres ikke i finansregnskabet. Når du har beregnet VIA, kan du foretage en bogføring i finansregnskabet.

Følgende tabel beskriver en serie opgaver med links til de emner, der beskriver dem. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Bestemme det VIA-beløb, der skal bogføres.

Sådan gør du: Beregne igangværende arbejde og registrering

Lære noget om de forskellige VIA-metoder.

VIA-metode

Bogføre VIA-beløbet.

Sådan gør du: Bogføre igangværende arbejde og registrering

Bruge en kørsel til at foretage en bogføring i finansregnskabet.

Bogfør VIA - finansafstemning

Bogføre forbruget for en ressource til en bestemt sag.

Sådan gør du: Registrere forbrug af ressourcer og finanskonti på sager

Hente en liste over alle sagsposter.

Sådan får du vist sagsposter