Åbn vinduet Bogfør VIA - finansafstemning.

Bogfører de varer i proces (VIA), du har beregnet via kørslen Beregn VIA - finansafstemning, til finansregnskabet.

Alle de VIA, der tidligere er blevet bogført for de sager, du har angivet i oversigtspanelet Sag, bliver tilbageført.

Hver gang du udfører denne kørsel, opretter programmet VIA-finansposter baseret på vinduet VIA-poster for sag for de gældende sager. Disse VIA-finansposter bogføres derefter i regnskabet. Du kan se VIA-finansregnskabet for hver sag i vinduet VIA-poster for sag.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Tilbageførselsdato

Angiv bogføringsdatoen for de finansposter, der bogføres af denne funktion.

Tilbageførselsdokumentnr.

Angiv et bilagsnummer for de finansposter, der bogføres af denne funktion.

Kun tilbageførsel

Marker dette felt, hvis tidligere bogførte VIA'er skal tilbageføres, men der ikke skal bogføres nye VIA'er i regnskabet. Dette er f.eks. praktisk, hvis du har beregnet og bogført VIA for en sag med en forkert dato, og du vil tilbageføre de forkerte posteringer uden at bogføre nye VIA-poster.

Brug tilbageførselsdato

Marker dette felt, hvis du vil brug tilbageførselsdatoen som bogføringsdato for både tilbageførslen af den tidligere VIA-beregning og for den nye VIA-beregning. Hvis feltet ikke markeres, bruges VIA-bogføringsdato i VIA-posterne som bogføringsdato for VIA-finansposterne. Dette er praktisk, når du vil beregne og bogføre historisk VIA for en periode, der allerede er lukket. Du kan tilbageføre gamle posteringer og bogføre den nye beregning i en åben periode ved at vælge en tilbageførselsdato i den åbne periode.

Tip

Se også