Ressourceplanlægning er integreret med sager, service- og montageordrer. Når der f.eks. bruges eller sælges ressourcer i en sag, hentes de tilhørende priser og omkostninger fra de oplysninger, der er oprettet i ressourceplanlægningsområdet.

Du kan angive standardbeløbet pr. time, når ressourcen oprettes. Hvis du f.eks. bruger en bestemt maskine i 5 timer i en sag, udregnes sagen ud fra beløbet pr. time.

For at kunne administrere ressourceaktiviteterne korrekt skal du oprette ressourcerne og de tilhørende omkostninger og priser. De sagsrelaterede pris-, rabat- og kostfaktorregler oprettes på jobkortet. Du kan angive omkostninger og priser for individuelle ressourcer, ressourcegrupper eller alle tilgængelige ressourcer i virksomheden. Du kan regulere priserne på services i serviceartikelkladden.

Du kan bruge funktionen til ressourceplanlægning til at planlægge sagerne, serviceprojekterne og montageordrerne i overensstemmelse med de tilgængelige ressourcer.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Oprette en ny ressource eller konfigurere en eksisterende ressource.

Sådan gør du: Oprette en ressource

Slette en enhed for hver ressource.

Fremgangsmåde: Knytte enheder til ressourcer

Allokere kapaciteten for en ressource eller en ressourcegruppe til en eller flere sager.

Fremgangsmåde: Fordele ressourcer på sager

Oprette alternative omkostninger for ressourcer.

Fremgangsmåde: Angive ressourcekostpriser

Ændre omkostninger eller priser for en ressource.

Fremgangsmåde: Regulere ressourcepriser

Oprette alternative priser for hver ressource.

Fremgangsmåde: Angive alternative ressourcepriser

Se også