Denne gennemgang giver dig en introduktion til projektstyringsfunktioner i sager. Du kan bruge modulet Sager til at planlægge brugen af virksomhedens ressourcer og holde styr på de forskellige omkostninger, der er forbundet med ressourcerne på et bestemt projekt. Sager inkluderer forbruget af medarbejdertimer, maskintimer, lagervarer og andre brugstyper, du ønsker at spore, efterhånden som en sag skrider frem.

Denne gennemgang beskriver opsætningen af et nyt job samt nogle af de almindelige opgaver, som f.eks. fastprishåndtering, betaling af afdrag, bogføring af fakturaer fra sager og kopiering af sager.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang viser følgende opgaver:

Oprettelse af en sag

Med den budgetstruktur, der oprettet for sager, er oprettelse af en sag ligetil. Denne gennemgang omfatter følgende procedurer:

 • Hvordan du opretter sagsopgavelinjer og planlægningslinjer.
 • Hvordan du opretter sags-specifikke priser på varer, ressourcer og finanskonti.
 • Fakturering fra en sag.

Håndtere faste priser

I Sager kan du håndtere faste priser og priser på tjenester eller varer, der er aftalt med kunder i forvejen. I denne gennemgang kan du gøre følgende:

 • Se, hvordan leverandør- og fakturaværdier bestemmes.
 • Gøre plads til ekstraarbejde i planen, der ikke er faktureret.

Kopiering af en sag

Denne gennemgang fokuserer på, hvordan du kan kopiere en del af eller en komplet sag for at reducere behovet for manuel indtastning af data og forbedre nøjagtigheden. Dette omfatter følgende:

 • Kopiering af en del af en sag til en ny sag.
 • Kopiering af sags-specifikke priser.
 • Kopiering af planlægningslinjer.

Betaling af afdrag

Når et stort, dyrt projekt varer længere tid, laver kunden ofte en aftale med virksomheden om at betale afdrag. Dette scenarie viser, hvordan du opretter betaling af afdrag håndteres og dækker følgende:

 • Hvordan betaling af afdrag for en sag oprettes.
 • Fakturering af betalinger til debitorer.
 • Kontering af forbrug i en sag opsat til betaling af afdrag.

Roller

Denne gennemgang indeholder opgaver for følgende roller:

 • Projektleder
 • Projektteammedlem

Forudsætninger

Før du kan udføre opgaverne i denne gennemgang, skal du gøre følgende:

 • Installer Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd..
 • Opret eksempeldata ved at bruge trinnene i følgende afsnit.

Historie

Denne gennemgang fokuserer på CRONUS International Ltd., et design- og konsulentfirma, der designer og tilpasser nye infrastrukturer, f.eks. konferencerum og kontorer, med møbler, tilbehør og lagerenheder. Det meste af firmaets arbejde er projektorienteret. Per er projektleder hos CRONUS. Han bruger sager til at give ham et overblik over igangværende sager, som CRONUS har startet, samt de sager, der er afsluttet. Det er som regel ham, der indgår aftaler med kunderne og indtaster sagens hovedkomponenter, hvilket er opgave- og planlægningslinjer i Microsoft Dynamics NAV. Han konstaterer, at oprettelse, vedligeholdelse og gennemgang af oplysninger er ligetil. Per kan også lide, den måde Microsoft Dynamics NAV aktiverer kopiering af sager og betaling af afdrag.

Tina, der er medlem af projekttemaet og rapporterer til Per, er ansvarlig for overvågning af sagen dag for dag. Hun indtaster sit eget arbejde i tillæg til det arbejde, der udføres af teknikere på hver opgave. Hun registrerer de varer, som de har brugt, og de omkostninger, som de har afholdt.

Klargøre eksempeldata

Forbered denne gennemgang ved at tilføje Tina som en ny ressource.

Sådan klargøres eksempeldataene

 1. Indtast Ressourcer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Ny i gruppen Ny under fanen Startside for at oprette et nyt ressourcekort.

 3. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Generelt:

  • Nr.: Tina
  • Navn: Tina
  • Type: Person
 4. Vælg feltet Basisenhedskoden, og klik på Ny for at åbne vinduet Ressourceenhed. Vælg Time i feltet Kode. Vælg knappen OK.

 5. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Fakturering:

  • Købspris: 5
  • Indir. omk.pct: 4
  • Kostpris: 10
  • Produktbogføringsgruppe: Tjenester
  • Moms-produkt-bogf.gruppe: MOMS 25
 6. Vælg knappen OK for at gemme ændringerne.

I den næste procedure opretter du en sagskladde for Tina for at bogføre hendes forbrug.

Sådan oprettes et sagskladdenavn

 1. I feltet Søg skal du angive Sagskladder og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg feltet Kladdenavn i vinduet Sagskladde. Vinduet Kladdenavn åbnes.

 3. Vælg Ny i gruppen Ny under fanen Startside for at oprette en ny linje med følgende oplysninger:

  • Navn: Tina
  • Beskrivelse: Tina
  • Nummerserie: JJNL-GEN
 4. Vælg knappen OK for at lukke alle åbne vinduer.

Oprettelse af en sag

I dette scenarie, CRONUS har du vundet en kontrakt med en kunde, Progressive Home Furnishings, om at designe en konference- og spisesal. Kunden har base i USA, og projektet kræver specialsoftware. Projektlederen når frem til en aftale med kunden og opretter en sag, der dækker aftalen.

Sådan oprettes en sag

 1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

 2. På fanen Startside skal du i gruppen Ny vælge Ny for at oprette et nyt kort.

 3. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Generelt:

  • Beskrivelse: Rådgivning om montering af konferencesal
  • Faktureres til kundenr.: 01445544
 4. Indtast følgende oplysninger i oversigtspanelet Bogføring:

  • Status: Ordre
  • Sagsbogføringsgruppe: Opsætning
  • VIA-metode: Kostværdi
 5. Gå til oversigtspanelet Varighed, indtast dags dato i felterne Oprettelsesdato og Startdato. Disse datoer hjælper med at anvende valutakonvertering, når sagen faktureres.

 6. Gå til oversigtspanelet Udenrigshandel, indstil valutakoden til USD. Hvis du vælger USD i feltet Faktureringsvalutakode, faktureres sagen i US dollar og planlægges i den lokale valuta for CRONUS. Hvis begge felterne er tomme, vil både fakturering og planlægning kun være i den lokale valuta for CRONUS.

Du kan tilpasse priser til kunder pr. sagsbasis, afhængigt af de aftaler, du har indgået. I den næste procedure angiver projektlederen en pris for Tinas tid, angiver prisen for den nødvendige software og tilføjer rejseudgifter, som debitor har accepteret at betale.

Tilpasse priser

 1. Under fanen Startside i gruppen Priser skal du vælge Ressource.

 2. Indtast følgende oplysninger i vinduet Sagsressourcepriser:

  • Kode: Tina
  • Salgspris: 20
 3. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

 4. Under fanen Startside i gruppen Priser skal du vælge Vare.

 5. Indtast følgende oplysninger og tilpasset pris i vinduet Sagsvarepriser:

  1. Varenr.: 80201 (grafikprogram)
  2. Salgspris: 200
 6. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

 7. Under fanen Startside i gruppen Priser skal du vælge Finanskonto.

 8. I vinduet Sagsfinanskontopriser skal du angive følgende oplysninger og prisen for rejsen, som debitor har accepteret at betale pris plus 25 procent:

  1. Finanskonto: 8430 (rejse)
  2. Kostprisfaktor: 1,25
 9. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

De sidste trin i opsætning af en sag tilføjer sagsopgaver og de planlægningslinjer, der indgår i hver opgave. Planlægningslinjerne bestemmer, hvad kunden faktureres for.

Sådan tilføjes sagsopgaver

 1. Vælg Sagsopgavelinjersagskortet for den nye sag i gruppen Proces under fanen Handlinger.

 2. I følgende tabel beskrives de oplysninger, du skal angive i felterne.

  Sagsopgavenr. Beskrivelse Sagsopgavetype

  1000

  Konsulentydelse for montering af sal

  Fra-sum

  1010

  Konsulentmøde med kunde

  Konto

  1020

  Udvikling

  Konto

  1090

  Konsulentydelse i alt

  Til-sum

 3. Vælg Indryk sagsopgaver i gruppen Funktioner under fanen Handlinger for at vise, at nogle opgaver er underkategorier til andre opgaver.

En planlægningslinje være en af følgende typer:

 • Budget: føjet til budgettet, men ikke faktureret.
 • Kontakt: faktureret, men ikke føjet til planen.
 • Både budget og kontrakt: faktureret og føjet til budgettet.

I denne gennemgang bruger projektleder Både budget og kontrakt. Han oprettes de tre planlægningslinjer for opgaven 1010 og to planlægningslinjer for opgave 1020.

Sådan oprettes planlægningslinjer

 1. Marker linjen 1010, og vælg Sagsplanlægningslinjer i gruppen Proces under fanen Startside. Angiv følgende oplysninger:

  Linje 1

  • Linjetype: Både skema og kontrakt
  • Planlægningsdato: (dags dato)
  • Type: Ressource
  • Nr.: Tina
  • Antal: 40

  Linje 2

  • Linjetype: Både budget og kontrakt
  • Planlægningsdato: (dags dato)
  • Type: Ressource
  • Nr.: Thomas
  • Antal: 40

  Linje 3

  • Linjetype: Både skema og kontrakt
  • Planlægningsdato: (dags dato)
  • Type: Finanskonto
  • Nr.: 8430 (Rejse)
  • Antal: 2
  • Kostpris: 400
 2. Vælg knappen OK for at lukke vinduet. Totalerne opdateres i vinduet Sagsopgavelinjer.

 3. Marker linjen 1020, og vælg under fanen Startside i gruppen ProcesSagsplanlægningslinjer. Angiv følgende oplysninger:

  Linje 1

  • Linjetype: Både skema og kontrakt
  • Planlægningsdato: (dags dato)
  • Type: Ressource
  • Nr.: Tina
  • Antal: 80

  Linje 2

  • Linjetype: Både skema og kontrakt
  • Planlægningsdato: (dags dato)
  • Type: Vare
  • Nr.: 80201 (grafikprogram)
  • Antal: 1
 4. Vælg knappen OK for at lukke vinduet. Totaler opdateres i vinduet Sagsopgavelinjer.

Beregne resterede forbrug

Tina, der er medlem af projektteamet, har arbejdet på sagen i et stykke tid og ønsker at registrere sine timer og forbrug på sagen. Hun har ikke arbejdet mere end aftalt med kunden i forvejen. Hun bruger kørslen Beregn resterede forbrug til at beregne det resterende forbrug for sagen i sagskladden. For hver opgave beregner kørslen forskellen mellem planlagt forbrug af varer, ressourcer og finansudgifter og det faktiske forbrug, der er bogført i finansposterne. Det resterende forbrug vises derefter i sagskladden, hvor hun kan bogføre det.

Sådan beregnes resterede forbrug

 1. I feltet Søg skal du angive Sagskladder og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Sagskladde og feltet Kladdenavn, skal du åbne listen Job Journals Batch. Vælg sagskladden Tina.

 3. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Beregn resterende forbrug.

 4. Vælg Sagsnr. i oversigtspanelet Sagsopgaver i vinduet Beregn resterende forbrug for sag, og vælg det relevante sagsnummer, typisk job J00010.

 5. Gå til oversigtspanelet Indstillinger, indtast J00001 i feltet Bilagsnr.. Dette gør fremtidig sporing af bogføringer nemmere.

 6. Angiv dags dato som bogføringsdatoen.

 7. Vælg knappen OK. Dermed oprettes der opgavekladdelinjer, der kommer fra de planlægningslinjer, som Per oprettede for sagen.

 8. Vælg knappen OK i bekræftelsesvinduet. Genererede linjer føjes til sagskladde.

 9. Kontroller, at alle bilagsnumre er J00001. På fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør. Vælg Ja for at bekræfte bogføringen.

 10. Linjerne er nu bogført. Vælg knappen OK for at lukke vinduerne.

Oprette og bogføre en sagssalgsfaktura

Derefter kan Tina oprette en ny faktura for hele sagen eller for en del af en sag. Hun kan også tilknytte fakturaen til en anden faktura til samme kunde for samme sag. I dette tilfælde fakturerer hun hele sagen, da projektet nu er færdigt.

Sådan oprettes en sagssalgsfaktura

 1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

 2. Markér den sag, som du oprettede tidligere, og vælg Opret salgsfaktura i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

 3. Fjern alle filtre på Sagsopgavenr. i oversigtspanelet Sagsopgave for at fakturere sagen. Vælg det relevante job i feltet Sagsnr..

 4. Udfyld bogføringsdatoen, og angiv, om du vil oprette én faktura pr. opgave eller kun én enkelt faktura for alle opgaver, i oversigtspanelet Indstillinger.

 5. Vælg knappen OK for at oprette fakturaen, og vælg knappen OK for at lukke bekræftelsesvinduet.

Når Tina opretter fakturaen, kan hun få adgang til den fra Salg og Marketing under Ordrebehandling og foretage yderligere behandling.

Sådan bogføres en ny salgsfaktura

 1. Indtast Salgsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn fakturaen for debitornr. 01445544. Du kan se de oplysninger, der er angivet fra planlægningslinjerne.

 3. På fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør. Vælg Ja for at bekræfte bogføringen.

Sådan vises den bogførte faktura

 1. Åbn sagen.

 2. Vælg Sagsplanlægningslinjer i gruppen Sager under fanen Naviger på kortet Sag.

 3. Markér en hvilken som helst faktureret planlægningslinje, og vælg Salgsfaktura/Kreditnota i gruppen Proces under fanen Startside. Vælg Åbn salgsfaktura/-kreditnota i gruppen Proces under fanen Startside i vinduet Sagsfakturaer.

Tina har et spørgsmål ang. priser, omkostninger og indtjening, der er relevant for denne bestemte sag, så hun får adgang til disse oplysninger i det nye vindue Statistik.

Sådan åbnes vinduet Statistik

 1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

 2. Markér sagen, og vælg Statistik i gruppen Proces under fanen Startside. Du kan gennemgå detaljerede oplysninger om sagspriser, omkostninger og avancer i både lokale og udenlandske valutaer.

 3. Vælg knappen Luk for at lukke vinduet Sagsstatistik.

Håndtere faste priser

CRONUS International Ltd. er blevet bestilt til at oprette konferencerum. Som projektleder ønsker Per at have et godt overblik over de opgaver, der er påkrævet for sagen med de tilhørende budgetterede og realiserede omkostninger for hver sag. Derudover vil han gerne kende den samlede kontraktpris for sagen og det beløb, der er faktureret indtil nu. Han er nået frem til en aftale med kunden om faste priser for denne sag.

Sådan håndteres faste priser i sager

 1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

 2. Márker Svend Hansen Møbler, og vælg Sagsopgavelinjer i gruppen Proces under fanen Startside.

 3. Vælg linje 1120, og højreklik i feltet Budget (kostpris) på beløbet, og vælg Specificer.

  Ved at gennemse sagsplanlægningslinjerne, kan Per se, at han får brug for Tina i 30 timer i denne fase af projektet. Han aftaler en fast pris med kunden.

  Luk vinduet.

 4. Vælg linje 1120 i vinduet Sagsopgavelinjer.

 5. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Sagsplanlægningslinjer.

 6. Vælg Ny under fanen Startside for at oprette en ny linje med følgende oplysninger:

  • Linjetype: Både skema og kontrakt
  • Type: Ressource
  • Nr.: Tina
  • Antal: 30
 7. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

 8. Højreklik på feltet Budget-kostbeløb, og vælge Specificer igen i vinduet Sagsopgavelinjer. Få vist ændringerne i tidsplanen. Du kan se, at de 30 timer er føjet til budgettet.

 9. Vælg knappen OK for at lukke vinduerne.

Når Tina har føjet budgettet til denne opgavelinje, arbejder hun 25 timer på sagen. Hun angiver disse timer i sagskladden.

Sådan angives timer i sagskladden

 1. I feltet Søg skal du angive Sagskladder og derefter vælge det relaterede link.

 2. Angiv følgende oplysninger på en ny linje:

  • Linjetype: (tom)
  • Bogføringsdato: (dags dato)
  • Bilagsnr.: J00002
  • Sagsnr.: Svend Hansen Møbler
  • Sagsopgavenr.: 1120
  • Type: Ressource
  • Nr.: Tina
  • Antal: 25
 3. På fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør.

  Nogle få dage senere, arbejder Tina ti timer til på sagen. Hun har nu arbejdet 35 timer alt i alt. Da aftalen med kunden lyder på 30 timer, er det kun fem af disse timer, der vil blive faktureret kunden. Tina vil føje de ekstra fem timer, som hun har arbejdet, manuelt til tidsplanen.

 4. Vælg Beregn resterende forbrug under fanen Startside i vinduet Sagskladde.

 5. I vinduet Beregn resterende forbrug for sag skal du angive følgende oplysninger i oversigtspanelet Indstillinger:

  • Bilagsnr.: J00003
  • Bogføringsdato: (dags dato)
 6. Angiv følgende oplysninger i oversigtspanelet Sagsopgave:

  • Sagsnr.: Svend Hansen Møbler
  • Sagsopgavenr.: 1120

  Vælg knappen OK for at køre beregningen. Der mangler fem timers arbejde for Tina. Feltet Linjetype er tomt, hvilket indikerer, at det kun er forbruget, der mangler at blive bogført, da arbejdet allerede er budgetteret.

 7. Opret en ny linje med følgende oplysninger i Sagskladde. Kontroller, at både sagsnumre er i fortløbende i forhold til dem, du allerede har brugt:

  • Linjetype: Budget.
  • Sagsnr.: Svend Hansen Møbler
  • Sagsopgavenr.: 1120
  • Type: Ressource
  • Nr.: Tina
  • Antal: 5

  Ved at bruge linjetypen Budget opdateres de budgetterede omkostninger og priser uden at opdatere kontraktomkostningerne og priserne, der faktureres til kunden.

 8. Under fanen Startside skal du vælge Bogfør. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

 9. Åbn listen Sager.

 10. Vælg Svend Hansen Møbler-sagen. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Sagskladdelinjer.

 11. Vælg linje 1120, og højreklik i feltet Budget (kostbeløb). Vælg Specificer for at få vist oplysningerne.

  Ændringer angives automatisk på linjen for sagsopgavenr. 1120. I det samlede kostbeløb for planlagt arbejde, er der tilføjet fem timers yderligere arbejde til tidsplanen for Tina.

 12. Vælg knappen Luk for at lukke vinduet.

 13. Højreklik nu på beløbet i feltet Kontrakt (kostbeløb), og vælg Specificer for at få vist oplysningerne.

  Når du gennemser tabellen for den samlede kontraktpris, er det kun de oprindeligt kontraktaftalte 30 timer, der er inkluderet, da dette er det, der er aftalt med kunden.

Kopiere sager

Per er nået frem til en aftale med en kunder, Ravel Møbler, om at opsætte ti konferencerum. Aftalen ligner en tidligere sag. Derfor vil det spare tid at kopiere den tidligere sag.

I vinduet Kopier sag kan du vælge sagen og de opgavelinjer, du vil kopiere. Du kan også vælge at kopiere kildesagsposterne, der opretter planlægningslinjer baseret på det faktiske forbrug, eller du kan kopiere kildesagsplanlægningslinjerne, der kopierer de oprindelige planlægningslinjer til den nye sag. Du kan derefter vælge den planlægningslinje eller finanspostlinjetype, du vil inkludere, ved kun at vælge det, der er relevant for den nye sag. Til sidst kan du vælge den sag, som du vil kopiere til, og definere, om priser og antal også skal kopieres.

Sådan kopieres en sag

 1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg Ny i gruppen Ny under fanen Startside for at oprette sagen. Angiv følgende oplysninger:

  • Beskrivelse: Opsætning til 10 konferencerum
  • Faktureres til kundenr.: 20000
 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Kopier sagsopgaver fra.

 4. Indtast følgende i vinduet Kopier sagsopgaver:

  • Sagsnr.: Svend Hansen Møbler
  • Sagsopgavenr. fra: 1000
  • Kilde: Sagsplanlægningslinjer
  • Inkl. planlægningslinjetype: Budget + kontrakt
  • Til sagsnr.: Svend Hansen MøblerOpsætning af 10 konferencerum
  • Vælg felterne Kopier dimensioner og Kopier antal.
 5. Vælg knappen OK for at kopiere sagen, og vælg derefter knappen OK for at lukke bekræftelsesvinduet.

  Ved at sammenligne priser, sagsopgavelinjer og sagsplanlægningslinjer for de to job, kan du se, at oplysninger er blevet kopieret.

Foretage betaling af afdrag

CRONUS International Ltd. har lige fået et stort projekt hjem, der vil tage mere end et år at gennemføre. Da det kræver tildeling af en lang række ressourcer, opsætter projektlederen kontrakten på en sådan måde, at kunden betaler en del af prisen med det samme, en del, når projektet er halvvejs færdigt, og den sidste betaling ved færdiggørelsen.

Sådan oprettes et nyt konto

 1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg Ny under fanen Startside i vinduet Kontoplan for at oprette et nyt kort.

 3. Indtast følgende oplysninger på kortet Ny finanskonto:

  • Nr.: 6630
  • Navn: Sagsbetaling
 4. På oversigtspanelet Bogføring, i Produktbogføringsgruppen, skal du vælge DIVERSE. Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

 5. I vinduet Kontoplan skal du markere Sagsbetaling nr 6630, og vælge Indryk kontoplan i gruppen Proces under fanen Startside. Vælg Ja for at bekræfte.

Følgende procedurer viser, hvordan du opretter et nyt job, angiver priser og derefter oprette betaling af afdrag. På sagsopgavelinjerne kan du oprette specifikke linjer, der er dedikeret til betaling af afdrag. Alt det færdiggjorte arbejde, der føjes til budgettet, angives på forbrugslinjerne. For hver betalingsopgavelinje på planlægningslinjerne er linjetypen Kontrakt, hvilket betyder, at kunden faktureres. Angiv en ny linje for Udbetalingen. På forbrugsopgavelinjen kan du indtaste oplysningerne for de varer og ressourcer, der er brugt i dette projekt, hvilket vil øge budgettet for f.eks. medarbejdertimer og varer, der er anvendt i sagen.

Sådan foretages betaling af afdrag

 1. Opret en ny sag.

 2. Udfyld følgende oplysninger på det nye Job-kort:

  • Beskrivelse: Omdekoration af receptionsområde
  • Faktureres til kundenr.: 30000
  • Sagsbogføringsgruppe: Opsætning
  • VIA-metode: Kostværdi
 3. På sagskortet skal du vælge Ressource i gruppen Priser under fanen Startside. Angiv følgende oplysninger:

  • Kode: Tina
  • Salgspris: 10

  Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

 4. Vælg Sagsopgavelinjer på kortet Sag.

  I følgende tabel beskrives de linjer, du vil oprette.

  Linje Sagsopgavenr. Beskrivelse Sagsopgavetype

  1

  1000

  Betaling - afdragsbetaling

  Konto

  2

  2000

  Forbrug

  Konto

  3

  3000

  Betaling - midtvejs

  Konto

  4

  4000

  Betaling - afslutning

  Konto

 5. Markér opgave 1000 i vinduet Sagsopgavelinjer, og vælg Sagsplanlægningslinjer i gruppen Proces under fanen Startside.

 6. Opret en planlægningslinje med følgende oplysninger:

  • Linjetype: Kontrakt
  • Planlægningsdato: (dags dato)
  • Type: Finanskonto
  • Nr.: 6630
  • Antal: 1
  • Salgspris: 5000

  Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

 7. Vælg opgave 2000 og åbn Sagsplanlægningslinjer i vinduet Sagsopgavelinjer.

  I følgende tabel beskrives de planlægninslinjer, du vil oprette.

  Linje Linjetype Planlægningsdato Type Nummer Antal

  1

  Skema

  (dags dato)

  Ressource

  Tina

  120

  2

  Skema

  (dags dato)

  Vare

  70104

  10

  Vælg knappen OK for at lukke vinduet. Du kan se de budgetbeløb, der er opdateret, i vinduet Sagsopgavelinjer.

 8. I vinduet Sagsopgavelinjer skal du vælge opgave 3000.

 9. Opret en planlægningslinje med følgende oplysninger:

  • Linjetype: Kontrakt
  • Planlægningsdato: en fremtidig dato
  • Type: Finanskonto
  • Nr.: 6630
  • Antal: 1
  • Salgspris: 5000

  Vælg knappen OK for at lukke vinduet.

 10. Opret en tilsvarende planlægningslinjepost for sagsopgave 4000.

Nu, hvor opgave- og planlægningslinjerne er angivet, kan Per oprette en faktura for første betaling. Han gør dette fra sagsopgavelinjerne for at sikre, at fakturaen kun indeholder linjer for den første betaling. Du kan åbne salgsorden fra planlægningslinjerne eller opgavelinjerne.

Sådan oprettes en faktura

 1. I vinduet Sagsopgavelinjer skal du vælge linje 1000 og under fanen Handlinger, i gruppen Funktioner skal du vælge Opret salgsfaktura.

 2. Angiv dags dato som bogføringsdatoen i vinduet Opret salgsfaktura, angiv Pr. opgave og vælg knappen OK for at oprette en faktura med standardoplysningerne. Vælg knappen OK for at gemme og lukke bekræftelsesvinduet.

 3. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Salgsfaktura/kreditnota. På salgsfakturaen kan du se, at det kun er udbetalingen, der er inkluderet på fakturaen. Du kan nu sende den til kunden som aftalt.

Efterfølgende trin

Denne gennemgang har taget dig gennem nogle af de grundlæggende trin til at arbejde med sager i Microsoft Dynamics NAV. Du har lært, hvordan du opretter en ny sag, kopierer en sag og hvordan du håndterer betalinger. Du har også fået vist en demonstration af, hvordan du kan registrere timer og oprette fakturaer.

Se også