Når du starter et nyt projekt, skal der oprettes en sag. Der findes to niveauer i sagsplanlægningen:

Alle de sager, du opretter, kan inddeles i opgavelinjer og planlægningslinjer. Dette giver dig mulighed for at opdele sagen i mindre opgaver og dermed angive mere detaljerede oplysninger i budgetter, rekvisitioner og registreringer.

Følgende tabel beskriver en serie opgaver med links til de emner, der beskriver dem. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Starte en ny sag eller konfigurere en eksisterende sag.

Sådan oprettes en sag

Planlægge de forskellige opgaver i en sag.

Sådan gør du: Oprette opgaver for en sag

Oprette specifikke priser for ressourcer i en sag.

Sådan gør du: Definere sagsressourcepriser

Oprette specifikke priser for varer i en sag.

Sådan defineres sagsvarepriser

Oprette bogføringskonti.

Sådan oprettes sagsbogføringsgrupper

Oprette specifikke priser for regnskabsmæssige udgifter for en sag.

Sådan gør du: Oprette priser for finanskonti for sag