Microsoft Dynamics NAV sætter dig i stand til at styre alle fælles finansprocesser og -oplysninger, f.eks. bogføring af finanstransaktioner, forberedelse af regnskabsoplysninger, håndtering af bankkonti, lageromkostninger, produktionsomkostninger og anlægsaktiver.

Når du opretter et nyt regnskab, skal du konfigurere kontoplanen og konfigurere bogføringsprocesserne. Når finansprocesserne er konfigureret, kan du konfigurere salgs- og købsprocesserne.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Konfigurere kontoplanen, definere valutaer, bankkonti og regler og standarder for styring af finansielle transaktioner.

Konfigurere finansprocesser

Udfylde og bogføre finanskladder og gentagelseskladder.

Arbejde med finanskladder

Oprette og regulere købsfakturaer, bogføre betalinger og udligne betalinger til fakturaer.

Administrer skyldige beløb

Oprette salgsfakturaer, bogføre modtagelser og udligne modtagelser til fakturaer.

Administrer tilgodehavender

Styre returneringer af køb og leverandørrefusioner.

Indhente leverandørrefusioner

Bruge Intercompany-dokumenter og -kladder til at minimere dataindtastning, når du bogfører transaktioner mellem Intercompany-partnere.

Administrere IC-transaktioner

Indlæse transaktioner fra dine Intercompany-partnere og sende transaktioner til dine partnere.

Administrere koncernintern indbakke

Styre lager- og produktionsomkostninger, rapportere omkostninger og afstemme omkostninger med finansposterne.

Administrer lageromkostninger

Afslutte en regnskabsperiode, registrere efterposter og overføre saldi fra resultatopgørelseskontoen til balancen.

Lukke år og perioder

Håndtere bankkonti.

Administrere kassebeholdning

Anskaffe, reparere, forsikre, opdele, kombinere, revaluere, afskrive eller sælge anlægsaktiver.

Administration af anlægsaktiver