Omkostningsadministration, også kendt som "costing", vedrører registrering og rapportering af virksomhedens driftsomkostninger. Denne forretningsmæssige disciplin er godt understøttet i Microsoft Dynamics NAV.

Dokumentationen til omkostningsstyring består først af en række begrebsinddelte emner, der giver både generel og specifik indsigt i definitionerne af og mekanismerne i prisberegningsprogrammet. Dernæst præsenteres en liste over de typiske opgaver til omkostningsstyring under overskriften Håndtere lager- og produktionsomkostninger. Periodeslutopgaverne i forbindelse med rapportering af lagerværdi til finans dækkes i en gruppe Hjælp-emner, der er rettet mod revisorer og cost controllers. Endelig findes der detaljerede beskrivelser af, hvordan kostsystemet er designet. Disse oplysninger bygger hovedsagelig på den tekniske hvidbog om omkostningsadministration, der udgives af PartnerSource.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Læse forskellige begrebsmæssige oplysninger for at forstå de principper og definitioner, der styrer funktionaliteten for omkostningsberegninger i Microsoft Dynamics NAV.

Få mere at vide om Efterkalkulation

Bruge underliggende prisberegningsfunktioner til de daglige transaktioner og dedikerede prisberegningskørsler for at kontrollere relaterede værdiposter.

Håndter lager- og produktionsomkostninger

Udføre periodeafslutningskontrol og rapporteringsopgaver, f.eks. beregning af lagerværdi og bogføring af omkostninger i finansposterne.

Rapporter omkostninger og afstem med regnskabet

Undersøg de detaljerede beskrivelser af omkostningsadministrationssystemet.

Design Details: Inventory Costing

Se også