Den fysiske håndtering af varer, der afsendes fra virksomhedens lagersteder, kan administreres og registreres på forskellige måder, afhængigt af, hvor avancerede lagerfunktioner der er konfigureret i installationen. F.eks. kan det være, at lageret hos små produktionsvirksomheder kun kræver simple funktioner, mens travle lagersteder med brede produktsortimenter og komplicerede forretningsmodeller kan kræve, at lageraktiviteterne udføres på et andet niveau i en styret arbejdsgang.

Den simpleste leveringsproces findes i installationer, hvor der ikke er en dedikeret brugergrænseflade til lageraktiviteter, men det antal, der skal leveres, angives og bogføres direkte i den udgående ordre, f.eks. et salg. En grundlæggende lagerinstallation kan indeholde dokumentet Lagerpluk, hvor lagermedarbejdere kan behandle en ordre ad gangen og automatisk bogføre leveringstransaktionen, når lagerplukket bogføres. I avancerede lagerinstallationer, der er konfigureret til styret læg-på-lager og pluk, kan forskellige lagerroller udføre opdelte pluk- og leveringsopgaver for flere ordrer i henhold til den implementerede arbejdsgang.

Hvis avancerede lagerinstallationer skal gøres mere fleksible, kan et placeringskodefelt for fortløbende registrering af varelagerniveauer gøre tilgængeligt på linjer i udgående kildedokumenter.

Niveauet for logistik i en installation bestemmes delvist af licensens omrang og delvist af lokationsopsætningen.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Læse om formålet og egenskaberne for feltet Lever (antal) på udgående dokumentlinjer i installationer med og uden logistikfunktioner.

Lever (antal)

Bogføre en forsendelse i en salgsordre eller et andet indgående dokument uden integration med logistikfunktioner.

"Bogføre salgsordrer" i Behandle salgsordrer

Levere dele af et udgående ordreantal.

Sådan anvendes delleverancer

Levere varer med et lagerleverancedokument til håndtering af levering af flere order (kildedokumenter).

Fremgangsmåde: Forberede leverancer

Filtrere og hente kildedokumenter i henhold til foruddefinerede koder, inden det beregnes, hvilke kildedokumenter der skal håndteres med lagerleverancen.

Sådan bruges filtre til at hente kildedokumenter

Registrere, hvilke serie-/lotnumre der skal leveres, for at kunne spore varerne, når de er solgt.

Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner

Levere serie-/lotnumre, der er defineret i kildesalgsordren, f.eks. fordi kunden har anmodet om et bestemt lot.

Om pluk af serienumre og lotnumre

Annullere det antal, der er bogført som leveret i en bogført salgsleverance, hvor salget endnu ikke er faktureret.

Sådan fortrydes et bogført antal på bogførte leverancer

Vide mere om overflytningsordrefunktioner.

Overførsler

Overflytte varer fra en lokation til en anden.

Sådan oprettes overflytningsordrer

Sikre, at serie-/lotnumre på de overflyttede varer ikke ændres under overflytningen.

Sådan håndteres serienumre og lotnumre på overflytningsordrer

Oprette hyperlink til speditørens online-pakkesporingsservice.

Sådan spores pakker

Spore oprindelsen eller brugen af en leveret vare.

Sådan gør du: Spore varesporede varer

Se også