De produktionsoperationer, der kræves for at omdanne tilgange til færdigvarer, skal planlægges dagligt eller ugentligt afhængigt af produkternes omfang og egenskaber.

Microsoft Dynamics NAV indeholder funktioner til levering af forventet og faktisk behov fra salg og produktion samt funktioner til distributionsplanlægning ved hjælp af lagervarer og overflytning af lokationer.

Selv om en produktionsordre kan bruges til at planlægge salg af fremstillede varer, vil de muligvis være bedre at planlægge operationerne i et projekt med ved hjælp af funktionen Projektstyring.

Driftsplanlægning starter typisk med ressourceplanlægning, f.eks. angivelse af produktionskapaciteter i produktionskalenderne og planlægning af potentiel brug af underleverandører til produktionsoperationer. Du kan herefter udføre varedisponering for at administrere salgsbehov og produktionsbehov for komponenterne.

Den konfiguration, der skal udføres for at forberede produktionskapacitet, f.eks. oprettelse af produktionskalendere, ruter og produktionsressourcer, beskrives i Konfigurere produktionsprocesser.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vilSe

Beskrive de fysiske muligheder, f.eks. ressourcer, kapacitetskalendere og lokationer.

Plan for ressourcetilgængelighed

Opstille en overordnet plan, der afspejler forventede indkøb, overførsler og produktioner, der skal gennemføres i forbindelse med planlægning af materialebehov.

Udføre masterplanlægning

Opstille en detaljeret realistisk forsyningsplan på basis af produktionsmasterdata, eksisterende forsyningsordrer og nye behov for at beregne, hvad der skal købes, overføres og fremstilles, og hvornår disse ting skal ske.

Udføre materialebehovsplanlægning

Omdanne planlægningsforslagslinjer til forsyningsordrer for indkøb, overførsler eller produktion og give besked, når lageret plukker komponenter.

Kommunikere produktionsplaner

Se også