Den fysiske håndtering af varer, der modtages på virksomhedens lager, kan administreres og registreres på forskellige måder, afhængigt af omfanget af logistikfunktioner i installationen. Lageret hos mindre produktionsvirksomheder kan f.eks. kræve simple funktioner, mens travle distributionslagre for omfattende produktionsudvalg og komplicerede forretningsmodeller kan kræve, at forskellige niveauer af lageraktiviteter skal kunne udføres i en styret proces.

Den mest simple modtagelsesproces findes i en installation, hvor der ikke findes brugergrænseflader, der er specifikt beregnet til lageraktiviteter, men det modtagne antal angives og bogføres direkte i den indgående ordre, f.eks. som et køb. En basisinstallation af logistikfunktionerne kan f.eks. indeholde dokumentet Læg-på-lager (lager), hvor lagermedarbejdere kan behandle én ordre ad gangen og automatisk bogføre tilgangstransaktionen, når læg-på-lager (lager) bogføres. I avancerede installationer af logistikfunktionerne, der er konfigureret til styret læg-på-lager og pluk, udfører forskellige logistikroller separate modtagelses- og læg-på-lager-opgaver for flere ordre i henhold til den implementerede arbejdsgang.

Hvis du vil gøre avancerede lagerinstallationer mere fleksible, kan felter til fortløbende registrering af lagerniveauer for varer gøres tilgængelige på linjerne i indgående kildedokumenter.

Niveauet for logistik i en installation bestemmes delvist af licensens omrang og delvist af lokationsopsætningen.

I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Læse om formålet med og egenskaberne for feltet Modtag (antal) på linjer i indgående dokumenter i installationer med og uden logistikfunktioner.

Modtag (antal)

Bogføre en tilgang i en købsordre eller et andet indgående dokument, uden integration med logistikfunktioner.

"Bogføre købsordrer" i Behandle købsordrer

Modtage dele af et indgående ordreantal.

Sådan bogføres delleverancer

Tildele nye serie-/lotnumre til varer, når de ankommer på lageret, for at kunne spore varerne, når de er solgt, og mens de er på lageret.

Sådan tildeles serienumre og lotnumre under indgående transaktioner

Modtage varer med et lagermodtagelsesdokument, der styrer tilgangene for flere ordrer (kildedokumenter) til én lokation.

Sådan modtages varer

Filtrere kildedokumenter, før det beregnes, hvilke kildedokumenter der skal håndteres med lagermodtagelsen.

Sådan bruges filtre til at hente kildedokumenter

Modtage varer, der skal leveres omgående, uden at de registreres på lageret.

Fremgangsmåde: Afsendelse

Tilbageføre de antal, der er bogført som modtaget på en bogført købsleverance, hvor købet endnu ikke er blevet faktureret.

Sådan gør du: Fortryde et bogført antal på bogførte modtagelser

Spore oprindelsen eller brugen af modtagne varer.

Sådan gør du: Spore varesporede varer

Se også