Når varer er modtaget, og før varerne afsendes, finder der en serie interne lageraktiviteter sted for at sikre et effektivt forløb gennem lagerstedet og for at organisere og vedligeholde virksomhedens lagerbeholdninger. Ligesom for processerne for modtagelse af varer og levering kan detaljeringsgraden for lageraktiviteter afhænge af licensens omfang og lokationsopsætningen.

Blandt typiske lageraktiviteter er at lægge varer på lager, flytte varer til eller mellem lagersteder og plukke varer til montage, produktion eller afsendelse. Montering af elementer til salg eller lager er også omfattet af lageraktiviteter.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.

Hvis du vilSe

Definere de generelle regler og værdier for lagerprocesser og den specifikke håndtering på hver enkelt lokation.

Konfigurere lagerprocesser.

Udføre diverse fysiske håndteringsopgaver, f.eks. lægge på lager, optælling, og pluk af varer, der allerede findes på lageret, samt montage af pakker til levering.

Udføre lageraktiviteter

Se også