Der er mange fælles processer i grundliggende design og konstruktion, f.eks. definition af, hvordan og hvornår varer håndteres. Du kan f.eks. angive, om varer blot købes og sælges, eller om de fremstilles af komponenter, før de sælges. De første designopgaver kræver, at du definerer regler og værdier for alle varer ved at udfylde varekort med bestemte masterdata. For fremstillede varer skal du definere materialestrukturer og processtrukturer i masterdataposter for specifikke produktionsstyklister og -ruter.

Et relateret sæt for produktionsopsætning er at konfigurere produktionsprocesser og etablere produktionsressourcer og deres kapacitet. Dette er Produktionsafdelingens ansvar.

De data og den opsætning, som du angiver ved design og konstruktion, bruges senere i salg og drift, når varen håndteres.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

Hvis du vilSe

Angiv, hvordan og hvornår en vare skal håndteres, ved at oprette masterdata og tilknytte relaterede vareoplysninger.

Designe produkter

Angive produktionsmasterdata, f.eks. styklister og ruter, der styrer, hvordan varer produceres.

Definere materiale og processtruktur