Det er vigtigt, at der indtastes korrekte opsætningsværdier fra starten, for at ny forretningssoftware kan fungere effektivt. Uanset du bruger RapidStart-tjenester til at implementere opsætningsværdier, eller du angiver dem manuelt i den nye virksomhed, kan du basere dine opsætningsbeslutninger på generelle anbefalinger for udvalgte opsætningsfelter, der erfaringsmæssigt kan gøre løsningen ineffektiv, hvis de konfigureres forkert.

Det meste af opsætningsarbejdet kan udføres delvist automatisk, når du bruger RapidStart-tjenester-værktøjet til at oprette en ny virksomhed.

Visse opsætningsværdier gælder på tværs af flere moduler og er ikke direkte relateret til den modulspecifikke opsætning, der er beskrevet inden for hver afdeling. De opsætningsopgaver, der skal udføres for hele programmet, omfatter typisk oprettelse af centrale tekster med virksomhedsoplysninger, definition af nummerserier og tekster til dokumenter samt funktionsspecifik opsætning, f.eks. definition af godkendelsesarbejdsgange og ansvarscentre.

Visse centrale administrationsopgaver udføres som regel af én rolle i firmaet. Omfanget af disse opgaver kan afhænge af firmaets størrelse og administratorens jobansvar. Disse opgaver kan omfatte styring af databasesynkronisering af job og e-mail-køer, godkendelsesanmodninger og andre opgaver, f.eks. organisering og vedligeholdelse af historisk indhold.

Følgende tabel beskriver en række opgaver med hyperlinks til de emner, der beskriver dem. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Understøt dine opsætningsbeslutninger med anbefalinger for udvalgte felter, der er kendt for potentielt at gøre løsning ineffektiv, hvis de opsættes forkert

Konfigurere bedste fremgangsmåder

Oprette en virksomhed.

Oprette en virksomhed med RapidStart Services til Microsoft Dynamics NAV

Definere generelle opsætningsværdier, f.eks. nummerserie, synkroniseringsregler i Outlook, arbejdsgange ved dokumentgodkendelse og ansvarscentre.

Konfigurere funktioner, der gælder i hele programmet

Konfigurere standardlayout til brugergrænsefladen til navigationsruder, sider og rollecentre og anvende yderligere regler for brugere, der allerede er defineret med databaselogon.

Oprette brugere og konfigurere brugergrænseflader

Logføre ændringer, synkronisere jobkøer og bruge kørsler til at slette og datokomprimere dokumenter.

Administrere programmet