I Microsoft Dynamics NAV kan de udgående processer for pluk og levering udføres på fire måder ved hjælp af forskellige funktioner afhængigt af kompleksitetsniveauet på lageret.

Metode Indgående proces Placeringer Pluk Leverancer Kompleksitetsniveau (se Design Details: Warehouse Setup)

A

Bogfør pluk og leverance fra ordrelinjen

X

2

B

Bogfør pluk og leverance fra et lagerplukdokument

X

3

L

Bogfør pluk og leverance fra et lagerleverancedokument

X

5-4-6

D

Bogfør pluk fra et lagerplukdokument, og bogfør leverance fra et lagerleverancedokument

X

X

5-4-6

Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Outbound Warehouse Flow.

Den følgende gennemgang viser metode B i forrige tabel.

Om denne gennemgang

I basislogistik, hvor lokationen, du vil plukke fra, er sat op til at kræve pluk men ikke leverance, bruges vinduet Pluk (lager) til at registrere og bogføre pluk- og leveranceoplysninger for de udgående kildedokumenterne. Det udgående kildedokumentet kan være en salgsordre, en købsreturvareordre, en udgående overflytning eller en produktionsordre med komponentbehov.

Denne gennemgang viser følgende opgaver:

 • Indstilling af SØLV-lokation til pluk fra lager.
 • Oprettelse af en salgsordre for debitor 10000 til 30 højttalere.
 • Frigivelse af salgsordren til lagerekspedition.
 • Oprette et pluk baseret på et frigivet kildedokumentet.
 • Registrering af lagerbevægelsen fra lageret og på samme tid bogføring af salgsleverancen til kildesalgsordren.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerroller:

 • Lagerchef
 • Ordrebehandler
 • Lagermedarbejder

Forudsætninger

For at gennemføre denne gennemgang skal du:

 • Microsoft Dynamics NAV med Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd. installeret.
 • Du kan oprette dig selv som en lagermedarbejder på lokationen SØLV ved at følge disse trin:
  1. Indtast Lagermedarbejdere i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg feltet Bruger-id, og vælg din egen brugerkonto i vinduet Brugere.
  3. Angiv SØLV i feltet Lokationskode.
  4. Markér feltet Standard.
 • Gør varen LS-81 tilgængelig på SØLV-lokationen ved at følge disse trin:
  1. I feltet Søg skal du angive Varekladder og derefter vælge det relaterede link.
  2. Åbn standardkladden, og opret derefter to varekladdelinjer med de følgende oplysninger om arbejdsdatoen (23. januar).

   Postens type Varenummer Lokationskode Placeringskode Antal

   Opregulering

   LS-81

   SØLV

   S-01-0001

   Bemærk
   Varens standardplacering i CRONUS.

   20

   Opregulering

   LS-81

   SØLV

   S-01-0002

   20

  3. Under fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælges Bogfør og derefter knappen Ja.

Historie

Ellen, lagerlederen hos CRONUS International Ltd., konfigurerer lagerstedet SØLV til grundlæggende håndtering af pluk, hvor lagermedarbejdere kan behandle udgående ordrer enkeltvis. Susan, ordrebehandleren, opretter en salgsordre for 30 enheder af varen LS-81, der skal sendes til debitor 10000 på lagerstedet SØLV. John, som arbejder på lageret, skal sørge for, at forsendelsen klargøres og leveres til debitoren. John administrerer alle involverede opgaver i vinduet Pluk (lager), som automatisk peger på de placeringer, hvor LS-81 opbevares.

Indstilling af lokation

Opsætningen af vinduet Lokationskort definerer arbejdsgangene i virksomheden.

Sådan oprettes lokationen

 1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn lokationskortet SØLV.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Kræv læg-på-lager.

Oprettelse af salgsordren

Salgsordrer er den mest almindelige type udgående kildedokument.

Sådan oprettes salgsordren

 1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Opret en salgsordre for debitor 10000 på arbejdsdatoen (23. januar) med følgende salgsordrelinje.

  Vare Lokationskode Antal

  LS_81

  SØLV

  30

  Fortsæt ved at meddele lageret, at salgsordren er klar til lagerekspedition.

 4. Under fanen Handlinger i gruppen Frigiv skal du vælge Frigiv.

  John fortsætter ved at vælge og sende de solgte varer.

Sådan plukkes og leveres varer

I vinduet Pluk (lager) kan du administrere alle udgående lageraktiviteter til et specifikt kildedokument såsom en salgsordre.

Sådan foretages pluk og levering af varer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Pluk (lager) og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Vælg feltet Kildedokument og Salgsordre.

 4. Vælg feltet Kildenr., linjen for salget til debitor 10000 og knappen OK.

  Du kan også gå til fanen Handlinger i gruppen Funktioner og vælge Hent kildedokument og derefter vælge salgsordren.

 5. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Autofyld håndteringsantal.

  Du kan også indtaste henholdsvis 10 og 30 på de to lagerpluklinjer i feltet Håndteringsantal.

 6. Under fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælges Bogfør, lever og derefter knappen OK.

  De 30 højttalere er nu registreret som plukket fra placeringerne S-01-0001 og S-01-0002, og der oprettes en negativ varepost, der afspejler den bogførte salgsleverance.

Se også