For at støtte en for JIT-lagerstrategi og muligheden for at tilpasse produkter til debitorkrav, kan montageordrer automatisk oprettes og tilknyttes, så snart salgsordrelinjen er oprettet. Kæden mellem salgsbehov og montagelevering giver salgsordrebehandlere mulighed for at tilpasse montageelementet automatisk og love leveringsdatoer i henhold til komponentens tilgængelighed. Desuden bogføres montageforbrug og afgang automatisk med leverancen af den tilknyttede salgsordre.

Der findes specielle funktioner til at dække levering af montage til ordre-mængder, både i grundlæggende og avancerede lagerkonfigurationer. Når medarbejdere, der er ansvarlige for montering, afslutter monteringsdele eller montage til ordre-mængde, registrerer de det i feltet Lever (antal) på lagerleverancelinjen i avancerede konfigurationer og vælger Bogfør lev. Resultatet er, at den tilsvarende montageafgang bogføres, herunder det relaterede komponentforbrug, og en salgsleverance for mængden bogføres for den tilknyttede salgsordre. Denne gennemgang viser processen for det avancerede lager.

I grundlæggende lagerkonfigurationer bogfører den ansvarlige lagermedarbejder et lagerpluk for salgsordrelinjerne, når en montage til ordre-mængde er klar til at blive leveret. Derefter oprettes en flytning (lager) for komponenterne, og montageoutputtet og salgsordreleverancen bogføres. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Pluk (lager).

Om denne gennemgang

Denne gennemgang viser følgende opgaver:

Konfigurere montageelementer

Montageelementer er kendetegnet ved deres genbestillingssystem og montagestyklisten. Varens montagepolitik kan enten være montage til ordre (ATO) eller montage til lager (ATS). Dette afsnit dækker følgende opgaver:

 • Angive det relevante genbestillingssystem og den relevante montagepolitik på et nyt montagevarekort.
 • Oprette en montagestykliste, der viser montagekomponenter og den ressource, der indgår i montageelementet.

Sælge tilpassede montageelementer

Microsoft Dynamics NAV giver fleksibilitet til både at indtaste et lagerantal og en montage til ordre-mængde på én salgsordrelinje. Dette afsnit dækker følgende opgaver:

 • Oprette en ren ATO-salgsordrelinje, hvor den fulde mængde ikke er tilgængelig, og som skal samles før afsendelse.
 • Tilpasse ATO elementer.
 • Genberegne salgsprisen på et tilpasset montageelement.
 • Oprette en blandet salgsordrelinje, hvor dele af salgsmængden leveres fra lager, og den resterende del skal samles før afsendelse.
 • Forstå ATO-tilgængelighedsadvarsler.

Planlægge for montageelementer

Montageefterspørgsel og forsyning håndteres af planlægningssystemet, præcis som for køb, overførsel og produktion. Dette afsnit dækker følgende opgaver:

 • Køre en totalplan for varer med salgsbehov for monteret levering.
 • Oprette en montageordre for at opfylde et salgslinjeantal for den efterspurgte afsendelsesdato.

Montageelementer

Montageordrer fungerer på samme måde som produktionsordrer, bortset fra at forbruget og afgangen registreres og bogføres direkte fra ordren. Når varerne skal samles til lager, har montagearbejderen fuld adgang til alle sidehoved- og linjefelter. Når varerne skal samles til en ordre, hvor mængden og datoen er bekræftet for debitoren, kan visse felter på montageordren ikke redigeres. I så fald udføres montagebogføringen fra lagerleverance for den tilknyttede salgsordre. Dette afsnit dækker følgende opgaver.

 • Registrere og bogføre montageforbrug og afgang til lager.
 • Adgang til en lagerleverancelinje fra en ATO-montageordre for at registrere montagearbejde.
 • Adgang til en ATO-montageordre fra en lagerleverancelinje for automatisk at gennemse de indtastede data.

Levere montageelementer fra lager og monteret til ordre

Der findes specialfunktioner til styring af leveringen af montage efter ordre-mængder. Dette afsnit dækker følgende opgaver:

 • Oprette et lagerpluk for lagermontageelementer og montagekomponenter, der skal samles før afsendelse.
 • Registrere lagerpluk for montagekomponenter og derefter for montageelementer.
 • Adgang til en montageordre fra en lagerleverance for at gennemgå plukkede eller forbrugte komponenter.
 • Levere montage til ordre-mængder.
 • Levere lagermontageelementer.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerroller:

 • Salgsordrebehandler
 • Planlægger
 • Montagearbejder
 • Vælger
 • Leveranceansvarlig

Forudsætninger

Før du kan udføre opgaverne i denne gennemgang, skal du gøre følgende:

 • Installer Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd..
 • Opret dig selv som en lagermedarbejder på lokationen HVID ved at følge disse trin:
  1. Indtast Lagermedarbejdere i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg feltet Bruger-id, og vælg din egen brugerkonto i vinduet Brugere.
  3. Angiv HVID i feltet Lokationskode.
  4. Markér feltet Standard.
 • Forbered placeringen HVID til montagebehandling ved at følge disse trin:
  1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn lokationskortet for lokationen HVID.
  3. I oversigtspanelet Placeringer skal du angive V-10-0001 i feltet Placeringskode til til-montage.
   Ved at angive denne ikke-plukkede placeringskode, vil alle montageordrelinjer være klar til at modtage deres komponenter på placeringen.
  4. I feltet Placeringskode til fra-montage skal du indtaste V-01-0001.
   Ved at angive denne plukplaceringskode afsendes der færdige montageelementer til placeringen.
 • Fjern standardleveringstiden for interne processer ved at følge disse trin:
  1. I feltet Søg skal du indtaste Produktionsopsætning og derefter vælge det relaterede link.
  2. I vinduet Produktionsopsætning i oversigtspanelet Planlægning skal du fjerne værdien i feltet Standardsikkerhedstid.
 • Opret lager for montagekomponenter ved at følge afsnittet "Forberede eksempeldata" i denne gennemgang.

Historie

Den 23. januar modtager Susanne, der er salgsordrebehandler en ordre fra Enhedsbutikken på tre enheder af pakke B, som er et ATO-element. Alle tre enheder er tilpasset og skal indeholde det stærke grafikkort og en ekstra RAM-blok. Diskdrevene er opgraderet til DVD, fordi cd-drev ikke er tilgængelige. Susanne ved, at enhederne kan samles med det samme, så hun bevarer den foreslåede afsendelsesdato, der er den 23. januar.

På samme tid tilbyder debitoren femten enheder af pakke A med en særlig anmodning om, at fem enheder tilpasses, så de indeholder det stærke grafikkort. Selvom pakke A typisk er en montage til lager-vare, kombinerer ordrebehandleren salgslinjemængder for at sælge ti enheder fra lageret og samle fem tilpassede enheder til ordren. Ti enheder af pakke A er tilgængelige og skal først leveres til lageret ved en montageordre i henhold til varens montagepolitik. Susanne får at vide af montageafdelingen, at pakke A-enheder ikke kan færdiggøres i den aktuelle uge. Hun angiver afsendelsesdatoen for den anden salgsordrelinje for blandet ATO og lagermængden til den 27. januar og oplyser debitoren om, at 15 enheder af pakke A afsendes fire dage senere end de tre enheder af pakke B. For at signalere til afsendelseafdelingen, at denne salgsordre kræver montagebehandling, opretter Susanne lagerleverancedokumentet fra salgsordren.

Erik, der er planlægger, kører planlægningskladden og genererer en montageordre for ti standardenheder af pakke A med en intern forfaldsdato den 27. januar.

Sammy, der er ansvarlig for levering, får tre lagerleverancelinjer til salgsordren: Én linje for de tre rene ATO-enheder, én linje for de fem ATO-enheder på linjen for blandede salgsordrer og én linje for de ti ATS-enheder på linjen for blandet salgordre. Han opretter et lagerplukdokument for alle montagekomponenter, der er nødvendige for at samle de i alt otte ATO-enheder på lagerleverancedokumentet.

John, der er plukkeren, henter komponenter til alle ATO-mængder på lagerleverancedokumentet og bringer dem til montageområdet. Han indtaster den mængde, der skal håndteres, og registrerer lagerplukket.

Linda samler de tre ATO-enheder i pakke B. Komponenterne er allerede plukket, og hun registrerer ikke afgang og forbrugte mængder eller bogfører ordren, da begge disse handlinger udføres automatisk gennem de relaterede lagerleverancelinjer.

Sammy registrerer den monterede mængde på lagerleverancelinjen og bogfører leverancen af de tre enheder af pakke B. Den første linje i salgsordren opdateres ved levering. Den tilknyttede montageordre forbliver åben, indtil salgsordren er fuldt faktureret. De to salgsleverancelinjer, én ATO og én ATS, til pakke A med forfaldsdatoen den 27. januar forbliver åbne.

Den 27. januar behandler Linda to montageordrer for pakke A. Den første ordre er ATO-ordren på fem enheder, som hun behandler anderledes end ATO-ordren for pakke B, som hun behandlede den 23. januar. På denne ordre har hun godkendelse til at få adgang til lagerleverancelinjen, så hun kan registrere det færdige montagearbejde. De nødvendige komponenter er klar i montageafdelingen, da de blev plukket sammen med komponenterne til pakke B.

Den anden montageordre er ATS-ordren på ti enheder, der blev oprettet af planlægningssystemet. På denne ATS-ordre foretager Linda alle involverede handlinger fra montageordren. Hun opretter et lagerplukdokument for alle montagekomponenter, der er nødvendige for at montere de ti enheder. Når pc'erne samles, bogfører Linda montageordren og signalerer dermed, at varerne er disponible på lageret og kan plukkes til forsendelse.

Sammy opretter et lagerplukdokument for de mængder, der er tilbage, før lagerleverancen kan bogføres. Der oprettes et plukdokument for ti enheder af pakke A, der lige er afsluttet. Komponenter, der skal bruges til at samle de fem enheder af pakke A, blev plukket den 23. januar.

John henter ti enheder af pakke A fra lageret til det angivne afsendelsesområde, registrerer mængden, der skal håndteres, og registrerer derefter plukket.

Sammy pakker de ti ATS-enheder med de fem ATO-enheder, som Linda samlede tidligere på dagen. Han udfylder mængden, der skal leveres, på begge linjer og bogfører derefter den sidste leverance til Enhedsbutikken. Den relaterede montageordre på fem enheder af pakke A bogføres automatisk. Den anden linje i salgsordren opdateres ved levering. To tilknyttede montageordrer forbliver åbne, indtil salgsordren er faktureret og lukket.

Når salgsordren senere bogføres som fuldt faktureret, fjernes salgsordren og den tilknyttede montageordre.

Oprette eksempeldata

 1. I feltet Søg skal du angive Varekladder og derefter vælge det relaterede link.
 2. Vælg feltet Kladdenavn, og vælg derefter standardkladden.
 3. Opret positive lagerreguleringer på lokationen HVID på arbejdsdatoen, 23. januar, ved at indtaste følgende oplysninger.

  Varenr.ZonekodePlaceringskodeAntal

  80001

  PLUK

  V-01-0001

  20

  80005

  PLUK

  V-01-0001

  20

  80011

  PLUK

  V-01-0001

  20

  80014

  PLUK

  V-01-0001

  20

  80203

  PLUK

  V-01-0001

  20

  80209

  PLUK

  V-01-0001

  20

 4. Under fanen Startside skal du i gruppen Registrering vælge Registrer og derefter vælge knappen Ja.
  Synkroniser derefter de nye lagerposter med lageret.
 5. I feltet Søg skal du angive Varekladder og derefter vælge det relaterede link. Vinduet Varekladde åbnes.
 6. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn lagerregulering.
 7. Vælg knappen OK i vinduet Beregn regulering (logistik).
 8. I vinduet Varekladde under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Bogfør og derefter vælge knappen Ja.

Oprette montageelementer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Ny.

 3. Opret det første montageelement baseret på følgende oplysninger.

  Felt Værdi

  Beskrivelse

  Pakke A - grundlæggende pc-pakke

  Basisenhed

  STK

  Varekategorikode

  Diverse

  Genbestillingssystem

  Montage

  Montagepolitik

  Montage-til-lager

  Genbestillingsmetode

  Lot-for-Lot

  Bemærk
  Pakke A, leveres typisk af montage til lager og har derfor en genbestilllingsmetode for at gøre det til en del af den generelle forsyningsplanlægning.

 4. Vælg knappen Montage i gruppen Montage/Produktion under fanen Naviger, og vælg derefter Montagestykliste.

 5. Definer en montagestykliste for pakke A med følgende oplysninger.

  TypeNummerAntal pr.

  Vare

  80001

  1

  Vare

  80011

  1

  Vare

  80209

  1

  Ressource

  Linda

  1

 6. Opret det andet montageelement baseret på følgende oplysninger.

  Felt Værdi

  Beskrivelse

  Pakke B - Pro-pc

  Basisenhed

  STK

  Varekategorikode

  Diverse

  Genbestillingssystem

  Montage

  Montagepolitik

  Montage til ordre

  Bemærk
  Pakke B leveres normalt af montage til ordre og har derfor ikke en genbestilllingsmetode, fordi det ikke bør være en del af den generelle forsyningsplanlægning.

 7. Vælg knappen Montage i gruppen Montage/Produktion under fanen Naviger, og vælg derefter Montagestykliste.

 8. Definer en montagestykliste for pakke B med følgende oplysninger.

  TypeNummerAntal pr.

  Vare

  80005

  1

  Vare

  80014

  1

  Vare

  80210

  1

  Ressource

  Linda

  1

Sælge montageelementerne

 1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Ny.

 3. Opret to salgsordrelinjer for debitor 62000, Enhedsbutikken, på datoen for arbejde med følgende oplysninger.

  TypeBeskrivelseAntal Antal til montage til ordre Afsendelsesdato

  Vare

  Pakke B - Pro-pc

  3

  3

  23. januar

  Vare

  Pakke A - grundlæggende pc-pakke

  15

  5

  27. januar

  Bemærk
  Der findes følgende tilgængelighedsproblem for salgsordrelinjen for pakke B:

  • Montagekomponenten 80210 er ikke tilgængelig. Det betyder, at tre angivne enheder af pakke B ikke kan samles, hvilket angives med 0 i feltet Mulighed for montage i vinduet Montagedisponering.
  Der findes følgende tilgængelighedsproblem for salgsordrelinjen for pakke A:

  • Ti enheder af pakke A er ikke tilgængelige. Dette angiver over for planlægningssystemet, at mængden skal samles til lager.

  Herefter kan du tilpasse salgsordren.

 4. Vælg salgsordrelinjen på tre enheder af pakke B.

 5. På oversigtspanelet Linjer skal du vælge Linje, vælg Montage efter ordre, og vælg derefter Montage efter ordre-linjer.

 6. I vinduet Montage efter ordre-linjer på montageordrelinjen for vare 80014 skal du indtaste 2 i feltet Antal pr..

 7. På montageordrelinjen for vare 80210 skal du vælge feltet Nummer og derefter vælge vare 80209 i stedet.

 8. Opret en ny montageordrelinje med følgende oplysninger.

  Type Nummer Antal pr.

  Vare

  80203

  1

 9. Luk vinduet Montage efter ordre-linjer.

  Derefter skal du opdatere salgsprisen for pakke B i henhold til den tilpasning, som du netop har udført. Læg mærke til den aktuelle værdi i feltet Enhedpris ekskl. moms.

 10. På oversigtspanelet Linjer skal du vælge Linje, vælge Montage til ordre og derefter vælge Akkumuleret pris.

 11. Vælg knappen Ja. Læg mærke til den øgede værdi i feltet Enhedpris ekskl. moms.

 12. Vælg salgsordrelinjen på 15 enheder af pakke A.

 13. På oversigtspanelet Linjer skal du vælge Linje, vælg Montage efter ordre, og vælg derefter Montage efter ordre-linjer.

 14. Opret i vinduet Montage efter ordre-linjer en ny montageordrelinje med følgende oplysninger.

  Type Nummer Antal pr.

  Vare

  80203

  1

  Dernæst skal du ændre afsendelsesdatoen af den anden salgsordrelinje ifølge montageplanen.

 15. På salgsordrelinjen for 15 enheder af pakke A skal du angive 27-01-2014 i feltet Afsendelsesdato.

 16. Under fanen Handlinger i gruppen Frigiv skal du vælge Frigiv.

 17. Vælg Opret lagerleverance i gruppen Lagersted under fanen Handlinger.

 18. Luk salgsordren.

Planlægge for utilgængelige ATS-elementer

 1. Indtast Planlægningskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Beregn totalplan.

 3. I vinduet Beregn plan skal du angive følgende filtre.

  Startdato Slutdato Nummer

  01-23-2014

  01-27-2014

  Pakke A - grundlæggende pc-pakke

 4. Vælg knappen OK.

  Der oprettes en ny planlægningslinje for den nødvendige montageordre på ti enheder, der forfalder den 27. januar. Det kræver ingen ændringer, så du kan nu oprette ordren.

 5. Vælg Udfør aktionsmeddelelse i gruppen Proces under fanen Handlinger.

 6. I vinduet Udfør aktionsmeddelelse skal du vælge feltet Montageordre og derefter vælge Opret montageordrer.

 7. Vælg knappen OK.

Montere og levere den første ATO-mængde

 1. Indtast Lagerleverance i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  Bemærk
  I dette afsnit er den person, der er ansvarlig for leveringen, ansvarlig for registrering af det fuldførte ATO-montagearbejde på lagerleverancelinjen. Denne arbejdsproces, der kan opstå i miljøer, hvor montagearbejdet udføres af den person, der er ansvarlig for levering, eller af montagearbejdstagere i afsendelsesområdet.

  I dette afsnit foretages handlinger på montageordren indirekte fra lagerleverancelinjen. Yderligere oplysninger om, hvordan du behandler en montageordre direkte, finder du i afsnittet "Samle varer til lager" i denne gennemgang.

 2. Åbn seneste lagerleverance, der er oprettet til lokationen HVID.

  Bemærk de tre lagerleverancer: Én linje for ATO-mængden af pakke B, der forfalder den 23. januar. Én linje for ATO-mængden af pakke A, der forfalder den 27 januar. Én linje for lagermængden af pakke A, der forfalder den 27 januar.

  Feltet Montage til ordre angiver montagemetoden. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

  Opret dernæst et plukdokument for alle ATO-montagekomponenter, der er nødvendige på lagerleverancen.

 3. Under fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Opret pluk og derefter vælge knappen OK.

  Dernæst skal du udføre vælgerens opgave.

 4. I feltet Søg skal du indtaste Pluk og derefter vælge det relaterede link.

 5. Åbn det lagerplukdokument, du oprettede i trin 3 i dette afsnit.

  Bemærk værdien i feltet Kildedokument, og at alle pluklinjerne er til montagekomponenter.

  Dernæst skal du registrere plukket uden at ændre standardoplysningerne.

 6. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Autofyld håndteringsantal.

 7. Under fanen Start i gruppen Registrering skal du vælge Registrer pluk.

  Vend tilbage for at foretage leveringsopgaver.

 8. Åbn vinduet Lagerleverance igen.

  Bemærk, at feltet Plukket antal stadig er tomt på alle linjer. Dette skyldes, at du stadig ikke har plukket de varer, der skal afsendes, men kun de komponenter, der skal bruges til montage af ATO-mængderne.

  Fortsæt med at gennemgå den relaterede montageordre.

 9. Vælg leverancelinjen på tre enheder af pakke B.

 10. På oversigtspanelet Linjer skal du vælge Linje og derefter vælge Montage til ordre. Vinduet Montageordre åbnes.

  Bemærk, at flere felter på montageordren ikke er tilgængelige, da ordren er knyttet til en salgsordre.

  Bemærk, at på montageordrelinjer er feltet Plukket antal udfyldt. Dette skyldes det pluk, som du registrerede i trin 7 i dette afsnit.

 11. I feltet Antal til montage kan du forsøge at angive en værdi, der er lavere end 3.

  Læs fejlmeddelelsen, der forklarer, hvorfor dette felt kun kan blive udfyldt via feltet Lever (antal) på den relaterede leverance.

  Feltet Antal til montage kan redigeres og har til formål at understøtte de situationer, hvor du vil foretage en delvis levering af en lagermængde i stedet for at samle flere enheder til ordren. Du kan se yderligere oplysninger i afsnittet "Kombinationsscenarier" i Montage efter ordre eller montage til lager.

 12. Luk vinduet Montageordre for at vende tilbage til vinduet Lagerleverance.

 13. På leverancelinjen for tre enheder af pakke B skal du i feltet Lever (antal) indtaste 3.

 14. Vælg Bogfør lev. og derefter Levér i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

  Sammen med denne lagerleverancebogføring, bogføres det fulde forbrug og afgangsmængder for den relaterede montageordre, og feltet Restantal er tomt. Salgsordrelinjen for pakke B opdateres for at vise, at de tre enheder er leveret.

  Lageraktiviteter for at opfylde den første salgsordrelinje den 23. januar er fuldført. Opfyld dernæst de salgsordrelinjer, der skal leveres den 27. januar

Montere og registrere den anden ATO-mængde

 1. I feltet Søg skal du indtaste Montageordrer og derefter vælge det relaterede link.

  Bemærk, at ATO-ordren for leverede enheder af pakke B stadig er på listen, selvom Restantal er tom. Dette skyldes, at den tilknyttede salgsordre stadig ikke er fuldt faktureret.

  Bemærk
  I dette afsnit er montagearbejdstageren ansvarlig for registrering af det fuldførte ATO-montagearbejde på lagerleverancelinjen. Denne arbejdsproces kan opstå i miljøer, hvor montagearbejdet udføres i en separat montageafdeling, og montagearbejdstagere har tilladelse til at ændre lagerleverancelinje.

 2. Åbn ATO-montageordren på fem enheder af pakke A.

  Bemærk, at felterne Antal til montage og Antal til forbrug er tomme, da intet arbejde er registreret endnu.

  Bemærk, at på montageordrelinjer er feltet Plukket antal udfyldt. Dette skyldes det pluk, der blev registreret den 23. januar.

  Registrer derefter, at montageordren er fuldført.

 3. Under fanen Naviger i gruppen Lagersted skal du vælge Ordremont.lagerleverancelinje.

 4. I vinduet Ordremont.lagerleverancelinje i feltet Lever (antal) skal du angive 5 og derefter lukke vinduet.

  I vinduet Montageordre skal du bemærke, at felterne Antal til montage og Antal til forbrug nu udfyldes med de mængder til afgang og forbrug, der skal bogføres i forbindelse med forsendelsen.

 5. Luk vinduet Montageordre.

Montere ATS-antallet

 1. I feltet Søg skal du indtaste Montageordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn montageordren på ti enheder af pakke A.

  Bemærk, at feltet Antal til montage udfyldes med forventet antal.

  Dernæst skal du oprette et plukdokument for at hente de nødvendige komponenter.

 3. Under fanen Handlinger i gruppen Frigiv skal du vælge Frigiv.

 4. Under fanen Handlinger skal du i gruppen Lagersted vælge Opret pluk (logistik) og derefter vælge knappen OK.

  Dernæst skal du udføre vælgerens opgave.

 5. I feltet Søg skal du indtaste Pluk og derefter vælge det relaterede link.

 6. Åbn det lagerplukdokument, du oprettede i trin 4 i dette afsnit.

  Fortsæt med at registrere plukket uden at ændre standardoplysningerne.

 7. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Autofyld håndteringsantal.

 8. Under fanen Start i gruppen Registrering skal du vælge Registrer pluk.

  Gå tilbage til montageordren for at udføre den sidste montageopgave.

 9. I Montageordre skal du vælge Bogfør og derefter knappen Ja i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

  Bemærk, at montageordren fjernes fra listen over åbne ordrer.

Levere de resterende elementer delvist fra lager og delvist monteret til ordren

 1. Indtast Lagerleverance i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn seneste lagerleverance, der er oprettet til lokationen HVID.

  Bemærk på linjen for ti enheder af pakke A, at feltet Lever (antal) og Plukket antal er tomt.

  Derefter skal du vælge de resterende elementer.

 3. Under fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Opret pluk og derefter vælge knappen OK.

  Dernæst skal du udføre vælgerens sidste opgave for denne lagerleverance.

 4. I feltet Søg skal du indtaste Pluk og derefter vælge det relaterede link.

 5. Åbn det lagerplukdokument, du oprettede i trin 3 i dette afsnit.

  Bemærk, at dette plukdokument er for montageelement, ikke for montagekomponenter.

  Registrer derefter plukket uden at ændre standardoplysningerne.

 6. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Autofyld håndteringsantal.

 7. Under fanen Startside skal du i gruppen Registrering vælge Registrer pluk og derefter vælge knappen Ja.

  Gå tilbage til lagerleverancen for at udføre den sidste montageopgave.

 8. Åbn vinduet Lagerleverance igen.

  I vinduet Lagerleverance på linjen for ti enheder af pakke A, skal du bemærke, at felterne Lever (antal) og Plukket antal nu indeholder 10.

 9. Vælg Bogfør lev. og derefter Levér i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

  Lagerleverancedokumentet fjernes, hvilket angiver, at de involverede lageraktiviteter er fuldført. Dernæst skal du bekræfte, at salgsordren er blevet behandlet.

 10. I feltet Søg skal du indtaste Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 11. Åbn salgsordren for Enhedsbutikken.

  Bemærk, at feltet Leveret (antal) indeholder den fulde mængde på begge linjer.

  Når Enhedsbutikken betaler for deres modtagelse af 18 pc'er fra CRONUS International Ltd., fjernes salgsordren og dens tilknyttede montageordrer.

Se også