Betegnelser som "kør planlægning" eller "kør MRP" refererer til beregningen af hovedplanen (MPS) og materialebehovsplanen (MRP) baseret på det faktiske og det prognosticerede behov.

Der bruges de samme planlægningsalgoritmer til både MPS og MRP. Planlægningsalgoritmerne bruger sammenligning, genbrug af eksisterende forsyningsordrer og aktionsmeddelelser. Under planlægningen tages der højde for, hvad der er brug for, eller hvad der vil blive brug for (efterspørgsel), og hvad der allerede er på lager eller forventes at være på lager (udbud). Når disse antal er sammenlignet med hinanden, vises der aktionsmeddelelser i planlægningskladden. Aktionsmeddelelserne er forslag om et oprette en ny forsyningsordre, ændre en forsyningsordre (antal eller dato) eller annullere en eksisterende forsyningsordre. Forsyningsordrer kan være produktionsordrer, købsordrer og overflytningsordrer. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Supply Planning.

Planlægningsresultatet beregnes delvist ud fra behov-udbudssættet i databasen, og delvist ud fra opsætningen af lagervarekortene eller varekortene, produktionsstyklister og ruter.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang viser, hvordan du kan bruge forsyningsplanlægningssystemet til automatisk at planlægge alle de købs- og produktionsordrer, der skal til for at fremstille 15 turcykler, der skal bruges til forskellige salgsordrer. For at opnå en klar og realistisk gennemgang er antallet af planlægningslinjer begrænset ved bortfiltrering af alle andre behov-udbudssæt i demonstrationsvirksomheden CRONUS Danmark A/S med undtagelse af salgsbehovet på lokationen BLÅ.

Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver:

 • Oprettelse af salgsordre og beregning af en komplet forsyningsplan.
 • Visning af planlægningsparametre og ordresporingsposterne bag planlægningslinjerne.
 • Automatisk oprettelse af forslåede forsyningsordrer.
 • Oprettelse af nyt salgsbehov og en tilsvarende genplanlægning.

Roller

 • Produktionsplanlægger
 • Indkøbsagent

Forudsætninger

For at gennemføre denne gennemgang skal du:

 • Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd.-virksomhed.
 • Ændring af forskellige vareopsætningsværdier ved at følge trinnene i afsnittet "Klargøring af eksempeldata" senere i denne gennemgang.

Historie

Debitoren, Kontorcentralen A/S, bestiller fem turcykler til levering 05-02-2014 (den 5. februar).

Erik, der er produktionsplanlægger, står for den rutinemæssige forsyningsplanlægning for den første uge af februar 2014. Han filtrerer selv lokationen, BLÅ, og indtaster et planlægningsinterval fra arbejdsdatoen (23-01-2014) til 07-02-2014, før han beregner en foreløbig forsyningsplan.

Det eneste efterspørgsel denne uge er en salgsordre for Kontorcentralen. Erik ser, at ingen af planlægningslinjerne har advarsler, og han fortsætter med at oprette forsyningsordrer uden ændringer for de foreslåede planlægningslinjer.

Den næste dag, før de første forsyningsordrer startes eller bogføres, får Erik besked om, at en anden debitor har bestilt ti turcykler til afsending den 12-02-2014. Han foretager en genberegning for at justere forsyningsplanen i overensstemmelse med ændringen i behovet. Genberegningsresultatet giver en plan med nettoændringen, der foreslår ændringer i både tid og antal for nogle af de forsyningsordrer, der er oprettet i første kørsel.

Under de forskellige planlægningstrin slår Erik de involverede ordrer op og bruger funktionen Ordresporing til at se, hvilket behov der er dækket af hvilken forsyning.

Klargøre eksempeldata

Opret lagervarer for turcyklen og et udvalg af dens komponenter, varenumrene 1001 til 1300. (Nogle komponenter er ikke medtaget for at forenkle de procedurerne). Juster derefter planlægningsparametrene for de valgte komponenter for at få et mere gennemskueligt planlægningsresultat.

Sådan oprettes lagervarer

 1. Åbn varekortet til vare 1001, turcykel.

 2. På fanen Handlinger i gruppen Funktion vælges Opret lagervare.

 3. Lad alle indstillinger og filtre være uændret i vinduet Opret lagervare, og klik derefter på OK.

 4. Gentag trin 1 til 3 for alle varer i nummerintervallet fra 1100 til 1300.

Ændre valgte planlægningsparametre

 1. Indtast Lagervarer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn lagervarekortet BLÅ for vare 1100, forhjul.

 3. Udfyld felterne i oversigtspanelet Planlægning som beskrevet i følgende tabel.

  Genbestillingsmetode Sikkerhedslager Akkumuleringsperiode for lot Ændringsperiode

  Lot-for-Lot

  Tom

  2U

  2U

 4. Gentag trin 2 og 3 for alle lagervarer i nummerintervallet fra 1100 til 1300.

Hermed er klargøringen af eksempeldata til gennemgangen færdig.

Oprette en total forsyningsplan

Som reaktion på en ny salgsordre på fem turcykler, starter Ricardo på planlægningsprocessen ved at angive indstillinger, filtre og planlægningsinterval for at ekskludere anden efterspørgsel med undtagelse af behovet den første uge i februar på lokationen BLÅ. Han begynder så med at beregne en hovedplan (MPS) og fortsætter derefter til beregningen af en komplet forsyningsplan for alle behov på underniveau (MRP).

Sådan oprettes salgsordren

 1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. I vinduet Salgsordre skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Kundenavn Afsendelsesdato Varenr. Lokation Antal

  Kontorcentralen

  05-02-2014

  1001

  BLÅ

  5

 4. Accepter tilgængelighedsadvarslen, og vælg knappen Ja for at registrere det nye behovsantal.

Sådan oprettes en totalplan for at opfylde behovet på lokationen BLÅ

 1. Indtast Planlægningskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn totalplan.

 3. I vinduet Beregn plan - planlægningskld. skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Beregn plan Startdato Slutdato Vis resultater: Begræns totaler til

  MPS = Ja

  MRP = Nej

  01-23-2014

  (arbejdsdato)

  07-02-2014

  1001..1300

  Lokationsfilter = BLÅ

 4. Vælg knappen OK for at starte planlægningskørslen.

  Der oprettes en planlægningslinje med forslag om, at der udstedes en planlagt produktionsordre for at producere de ti turcykler, vare 1001, til 02-05-2014, der er afsendelsesdatoen på salgsordren.

  Kontroller nu, at denne planlægningslinje er relateret til salgsordren for Kontorcentralen A/S, ved hjælp af funktionen Ordresporing, der tilknytter behov til den pågældende planlagte forsyning dynamisk.

 5. Markér den nye kladdelinje, og vælg derefter Ordresporing i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

 6. I vinduet Ordresporing, under fanen Handlinger i gruppen Generelt, skal du vælge Vis.

  Salgsordren på de fem turcykler til afsendelse til debitornummer 10000 den 02-05-2014 vises.

 7. Luk vinduerne Salgsordre og Ordresporing.

Beregne MRP for at medtage underliggende komponentbehov

 1. Indtast Planlægningskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn totalplan.

 3. I vinduet Beregn plan - planlægningskld. skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Beregn Startdato Slutdato Vis resultater: Begræns totaler til:

  MPS = Ja

  MRP = Ja

  01-23-2014

  07-02-2014

  1001..1300

  Lokationsfilter = BLÅ

 4. Vælg knappen OK for at starte planlægningskørslen.

  Der oprettes nu i alt 14 planlægningslinjer med forslag om forsyningsordrer for alle de behov, som turcyklerne på salgsordren for turcykler på lokation BLÅ repræsenterer.

Analyse af planlægningsresultatet

For at analysere de foreslåede antal går Erik ned i lagene af de valgte planlægningslinjer for at få vist ordresporingsposter og planlægningsparametre.

I vinduet Planlægningskladde skal du bemærke, at de foreslåede forsyningsordrer i kolonnen Forfaldsdato er planlagt baglæns fra forfaldsdatoen på salgsordren, 05-02-2014. Tidslinjen starter på planlægningslinjen med produktionsordren for samlingen af de færdige turcykler. Tidslinjen slutter på nederste planlægningslinje med købsordren på en af varerne på et lavere niveau, 1255, Baglygteholder, med forfald den 30-01-2014. Ligesom planlægningslinjen for vare 1251, en baghjulsaksel, repræsenterer denne linje en købsordre for komponenter, som er forfaldne på den overordnede vares startdato, den underordnede vare 1250, som igen er forfalden 02-03-2014. I kladden kan du se, at alle underliggende varer er forfaldne på startdatoen for deres overordnede varer.

Planlægningslinjen for vare 1300, Kædesaml, foreslår ti stykker. Dette afviger fra de fem stykker, som vi forventer at få brug for ved opfyldning af salgsordren. Fortsæt ved at vise ordresporingsposterne.

Få vist ordresporingsposter for vare 1300

 1. Markér planlægningslinjen for vare 1300, og vælg Ordresporing i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  De to linjer i vinduet Ordresporing viser, at der er sporet fem stykker fra planlægningslinjen (første ordresporingslinje) til salgsordre 1001 (anden ordresporingslinje). De sidste fem stykker, der er foreslået på planlægningslinjen, er ikke relateret til nogen dokumentlinjer, men til en planlægningsparameter, forecastpost eller rammeordrepost. Sådanne ikke-sporede antal opsummeres i feltet Ikkesporet antal i hovedet i vinduet Ordresporing.

 2. Vælg feltet Ikkesporet antal.

  Vinduet Ikke-sporede planlægningselementer viser, at vare 1300 bruger en planlægningsparameter, Min. ordrestørrelse på 10,00. Planlægningslinjen er derfor på ti stykker i alt, men kun fem af dem kan spores til et behov. De sidste fem stykker er et ikke-sporet antal, der skal bruges ifm. planlægningsparameteren. Fortsæt med at gennemse planlægningsparameteren.

Kontrollere planlægningsparameteren

 1. I vinduet Ikke-sporede planlægningselementer vælger du ordresporingslinjen for vare 1300.

 2. Vælg feltet Varenr., og vælg derefter Avanceret.

 3. Vælg Lagervarer i gruppen Lagersted under fanen Naviger i vinduet Vareoversigt.

 4. I vinduet Lagervareoversigt skal du åbne det BLÅ lagervarekort.

 5. I oversigtspanelet Planlægning skal du bemærket, at feltet Min. ordrestørrelse indeholder 10.

 6. Luk alle vinduer undtagen vinduet Planlægningskladde.

Få vist flere ordresporingsposter

 1. Markér planlægningslinjen for vare 1110, Fælg, og vælg Ordresporing i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  Vinduet Ordresporing viser fem fælge, der er nødvendige for hver produktionsordre for henholdsvis for- og baghjul.

  Den samme ordresporing gælder for planlægningslinjerne for vare 1120, 1160 og 1170. For vare 1120 står der i feltet Antal pr. 50 STK på produktionsstyklisten for hver hjultype, hvilket resulterer i et samlet behov på 100.

  Planlægningslinjen for vare 1150 for seks stykker ser uregelmæssig ud. Fortsæt ved at analysere.

 2. Markér planlægningslinjen for vare 1150, og vælg Ordresporing i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  Vinduet Ordresporing viser, fem enheder spores forhjulet, og én enhed er ikke-sporet. Fortsæt ved at vise det ikke-sporede antal.

 3. Vælg feltet Ikkesporet antal.

  Vinduet Ikke-sporede planlægningselementer viser, at vare 1150 bruger en planlægningsparameter, Oprundingsfaktor, på 2,00, hvilket angiver, at når varen bestilles, skal det være i et antal, der er deleligt med 2. Det tal, der er tættest på 5, som er deleligt med to 2, er 6.

  Den samme ordresporing gælder for planlægningslinjerne for fornavskomponenterne, vare 1151 og 1155, bortset fra at de hver skal ganges med spildprocenten, som for vare 1150 defineres i feltet Spildpct. på varekortet.

Dermed er analysen af den første forsyningsplan færdig. Bemærk, at afkrydsningsfeltet Accepter aktionsmeddelelse er valgt på alle planlægningslinjerne for at indikere, at de er klar til at blive konverteret til forsyningsordrer.

Udføre aktionsmeddelelser

Erik konverterer nu de foreslåede planlægningslinjer til forsyningsordrer ved hjælp af funktionen Udfør aktionsmeddl..

Sådan oprettes de forslåede forsyningsordrer automatisk.

 1. Marker afkrydsningsfeltet Accepter aktionsmeddelelse på alle planlægningslinjer med en advarsel af typen Undtagelse.

 2. Vælg Udfør aktionsmeddelelse i gruppen Proces under fanen Handlinger.

 3. I vinduet Udfør aktionsmedl. - plan. skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Produktionsordre Købsordre Overflytningsordre

  Fastlagt

  Opret købsordrer

  Opret overførselsordrer

 4. Klik på OK-knappen for at oprette alle de foreslåede forsyningsordrer automatisk.

 5. Luk det tomme vindue Planlægningskladde.

Dermed er den første beregning, analyse og oprettelse af en forsyningsplan for behov på lokationen BLÅ i første uge af februar færdig. I det følgende afsnit bestiller en anden kunde ti turcykler, og Erik skal foretage en omplanlægning.

Oprette en nettoplan

Den næste dag før nogen af forsyningsordrerne er startet eller bogført, ankommer en ny salgsordre fra Libros S.A. på ti turcykler til afsendelse den 02-12-2014. Erik får besked om den nye efterspørgsel, og han fortsætter med at omplanlægge for at justere den aktuelle leveringsplan. Erik bruger funktionen Beregn nettoplan til kun at beregne de ændringer, der er foretaget for at imødekomme behovet eller kunne levere, siden sidste planlægning blev kørt. Derudover udvider han planlægningsperioden til 14-02-2014 for at inkludere det nye salgsbehov den 12-02-2014.

Planlægningssystemet beregner den bedste måde at dække behovet for disse to identiske produkter på, som f.eks. at konsolidere nogle købs- og produktionsordrer, genplanlægge andre ordrer og oprette nye ordrer, hvor dette er nødvendigt.

Sådan oprettes det nye salgsbehov og en tilsvarende genplanlægning

 1. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 2. I vinduet Salgsordre skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Kundenavn Afsendelsesdato Varenr. Lokation Antal

  Libros S.A.

  12-02-2014

  1001

  BLÅ

  10

 3. Accepter tilgængelighedsadvarslen, og vælg knappen Ja for at registrere behovsantallet.

 4. Fortsæt med at foretage en genplanlægning for at justere den aktuelle forsyningsplan.

 5. Indtast Planlægningskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 6. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Beregn nettoplan.

 7. I vinduet Beregn plan - planlægningskld. skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Beregn plan Startdato Slutdato Vis resultater: Begræns totaler til

  MPS = Ja

  MRP = Ja

  01-23-2014

  14-02-2014

  1001..1300

  Lokationsfilter = BLÅ

 8. Vælg knappen OK for at starte planlægningskørslen.

Der oprettes 14 planlægningslinjer i alt. Bemærk i den første planlægningslinje, at feltet Aktionsmeddelelse indeholder Ny, at feltet Antal viser 10, og at feltet Forfaldsdato viser 12-02-14. Denne nye linje til den øverste overordnende vare, 1001, Turcykel, oprettes, da varen bruger en genbestillingsordrepolitik på Ordre, der betyder, at den skal leveres i et én-til-én-forhold ift. det pågældende behov, salgsordren på ti stykker.

De næste to planlægningslinjer er produktionsordrerne for turcykelhjul. Hver eksisterende ordre på fem i feltet Oprindeligt antal øges til 15 i feltet Antal. Begge produktionsordrer har uændrede forfaldsdatoer som anført i feltet Aktionsmeddelelse, der indeholder Ret antal. Det er også tilfældet for planlægningslinjen for vare 1300, bortset fra at dens oprundingsfaktor på 10,00 runder det sporede behov for 15 styk op til 20.

Alle andre planlægningslinjer indeholder aktionsmeddelelsen Omplanlæg & ret antal. Dette betyder, at bortset fra stigningen i antal så flyttes forfaldsdatoerne i relation til forsyningsplanen for at kunne inkludere det ekstra antal i den tilgængelige produktionstid (kapacitet). Købte komponenter omplanlægges og øges for at forsyne produktionsordrene. Fortsæt ved at analysere den nye plan.

Analyse af det ændrede planlægningsresultatet

Fordi alle lot-for-lot-planlagte elementer i filteret, 1100 og 1300, har en ændringsperiode på to uger, ændres alle deres eksisterende forsyningsordrer , så de opfylder det nye behov, som finder sted inden for de angivne to uger.

Flere planlægningslinjer ganges bare med tre for at angive 15 turcykler i stedet for 5, og forfaldsdatoerne flyttes tilbage i tiden for at levere det øgede antal til Kontorcentralen inden salgsordrens afsendelsesdato. For disse planlægningslinjer er alle mængder sporet. De resterende planlægningslinjer øges med ti stykker, og deres forfaldsdatoer flyttes. Disse planlægningslinjer har en vis mængde, som på grund af forskellige planlægningsparametre ikke er sporet. Fortsæt ved at vise nogle af disse ordresporingsposter.

Få vist ordresporingsposter for vare 1250

 1. Markér planlægningslinjen for vare 1250, og vælg Ordresporing i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  De syv linjer i vinduet Ordresporing viser, hvordan fem eller ti stykker via baghjulet spores til turcyklerne på de to forskellige salgsordrer.

  De sidste fem stykker er ikke-sporede. Fortsæt ved at analysere.

 2. Vælg feltet Ikkesporet antal.

  Vinduet Ikke-sporede planlægningselementer viser, at vare 1250 bruger en planlægningsparameter, Oprundingsfaktor, på 10,00. Derfor er planlægningslinjen på 20 stykker i alt for at afrunde det faktiske behov op til det nærmeste nummer, som er deleligt med 10. De sidste fem stykker er et ikke-sporet antal i overensstemmelse med planlægningsparametre.

 3. Luk alle vinduer undtagen vinduet Planlægningskladde.

Sådan får du vist en eksisterende ordre

 1. Vælg feltet Referenceordrenr. i planlægningslinjen for vare 1250.

 2. I vinduet Fastlagt produktionsordre til bagnavet. Den eksisterende ordre på ti stykker, som du oprettede i den første planlægningskørsel, åbnes.

 3. Luk den fastlagte produktionsordre.

Hermed er gennemgangen af, hvordan planlægningssystemet bruges til automatisk registrering af behov, beregning af relevante forsyningsordrer iht. behovs- og planlægningsparametre samt efterfølgende automatisk oprettelse af andre typer forsyningsordrer med relevante datoer og antal færdig.

Se også