I Microsoft Dynamics NAV kan de indgående processer for modtagelse og placering på lager udføres på fire måder ved hjælp af forskellige funktioner afhængigt af kompleksitetsniveauet på lageret.

Metode Indgående proces Placeringer Modtagelser Læg-på-lager-aktiviteter Kompleksitetsniveau (se Design Details: Warehouse Setup)

A

Bogfør lagermodtagelse og læg-på-lager fra ordrelinjen

X

2

B

Bogfør lagermodtagelse og læg-på-lager fra et læg-på-lager-dokument

X

3

L

Bogfør lagermodtagelse og læg-på-lager fra et lagermodtagelsesdokument

X

5-4-6

D

Bogfør modtagelse fra et lagermodtagelsesdokument, og bogfør læg-på-lager fra lagerets læg-på-lager-dokument

X

X

5-4-6

Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Inbound Warehouse Flow.

Den følgende gennemgang viser metode B i forrige tabel.

Om denne gennemgang

I basislogistik, hvor lokationen, du vil plukke fra, er sat op til at kræve læg-på-lager men ikke modtagelse, bruges vinduet Læg-på-lager (lager) til at registrere og bogføre læg-på-lager- og modtagelsesoplysninger for de indgående kildedokumenterne. Det indgående kildedokument kan være en købsordre, en salgsreturvareordre, en indgående overflytningsordre eller en produktionsordre med afgang, der er klar til at blive lagt på lager.

Denne gennemgang viser følgende opgaver.

 • Indstilling af SØLV-lokation til læg-på-lager-aktiviteter.
 • Indstilling af SØLV-lokation til placeringshåndtering.
 • Definition af en standardplacering for varen LS-81. (LS-75 er allerede oprettet i CRONUS).
 • Oprettelse af en købsordre for kreditor 10000 til 40 højttalere.
 • Kontrol af, at lagerplaceringerne er forudindstillet af opsætningen.
 • Frigivelse af købsordren til lagerekspedition.
 • Oprettelse af en læg-på-lager-aktivitet baseret på et frigivet kildedokumentet.
 • Kontrol af, at lagerplaceringerne er overført fra købsordren.
 • Registrering af lagerbevægelsen til lageret og på samme tid bogføring af købsmodtagelsen til kildekøbsordren.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerroller:

 • Lagerchef
 • Indkøbsagent
 • Lagermedarbejder

Forudsætninger

For at gennemføre denne gennemgang skal du:

 • Microsoft Dynamics NAV med Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd. installeret.
 • Du kan oprette dig selv som en lagermedarbejder på lokationen SØLV ved at følge disse trin:
  1. Indtast Lagermedarbejdere i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg feltet Bruger-id, og vælg din egen brugerkonto i vinduet Brugere.
  3. Angiv SØLV i feltet Lokationskode.
  4. Markér feltet Standard.

Historie

Ellen, lagerlederen hos CRONUS International Ltd., konfigurerer lagerstedet SØLV til grundlæggende håndtering af læg-på-lager, hvor lagermedarbejdere kan behandle individuelle indgående ordrer i henhold til foruddefinerede placeringsstrukturer. Alicia, som er indkøbsagent hos CRONUS, opretter en købsordre til 10 enheder af varen LS-75 og 30 enheder af varen LS-81 fra kreditoren 10000 til afsendelse til lagerstedet SØLV. Når leveringen ankommer på lagerstedet, sætter John, som er lagerarbejder, varerne på lager på standardplaceringer, der er defineret for varerne. Når John bogfører placeringen på lager, bogføres varerne som modtaget på lageret og tilgængelige til salg eller andre behov.

Indstilling af lokation

Opsætningen af vinduet Lokationskort definerer arbejdsgangene i virksomheden.

Sådan oprettes lokationen

 1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn lokationskortet SØLV.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Kræv læg-på-lager.

  Fortsæt ved at oprette en standardplacering for de to varenumre for at kontrollere, hvor de lægges på lager.

 4. Vælg Placeringer i gruppen Lokation under fanen Naviger.

 5. Vælg den første række, til placering S-01-0001 og derefter fanen Startside i gruppen Placeringer, hvor du vælger Indhold.

  Bemærk i vinduet Placeringsindhold, at vare LS-75 allerede er oprettet som indhold på placering S-01-0001.

 6. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 7. Vælg felterne Fast og Standard.

 8. Indtast LS-81 i feltet Varenr..

Oprettelse af købsordren

Købsordrer er den mest almindelige type indgående kildedokument.

Hvis du vil oprette købsordren

 1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Opret en købsordre for kreditor 10000 på arbejdsdatoen (23. januar) med følgende købsordrelinjer.

  Vare Lokationskode Placeringskode Antal

  LS_75

  SØLV

  S-01-0001

  10

  LS-81

  SØLV

  S-01-0001

  30

  Bemærk
  Placeringskoden angives automatisk i overensstemmelse med opsætningen, som du har foretaget i afsnittet "Indstilling af lokation".

  Fortsæt ved at meddele lageret, at købsordren er klar til lagerekspedition, når leverancen ankommer.

 4. Under fanen Handlinger i gruppen Frigiv skal du vælge Frigiv.

  Leverancen af højttalere fra kreditor 10000 er modtaget på SØLV-lageret, og John fortsætter med at lægge dem på plads.

Modtagelse og placering af varer på lager

I vinduet Læg-på-lager (lager) kan du administrere alle indgående lageraktiviteter til et bestemt kildedokument, f.eks en købsordre.

Sådan modtager du varerne og lægger dem på lager

 1. In feltet Søg skal du indtaste Læg-på-lager-akt. (lager) og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Vælg feltet Kildedokument og Købsordre.

 4. Vælg feltet Kildenr., linjen til købet fra kreditor 10000 og knappen OK.

  Du kan også gå til fanen Handlinger i gruppen Funktioner og vælge Hent kildedokument og derefter vælge købsordren.

 5. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Autofyld håndteringsantal.

  Du kan også indtaste henholdsvis 10 og 30 på de to læg-på-lager-linjer i feltet Håndteringsantal.

 6. Under fanen Handlinger i gruppen Bogføring vælges Bogfør, Modtag og derefter knappen OK.

  De 40 højttalere er nu registreret som lagt på lager på placering S-01-0001, og der oprettes en positiv varepost, der afspejler den bogførte købsmodtagelse.

Se også