Angiver en tidsperiode, hvor planlægningsprogrammet ikke skal foreslå at omplanlægge eksisterende forsyningsordrer fremad.

Bufferperiode begrænses antallet af ubetydelige forsalg til ny planlægning for eksisterende forsyning til en senere dato, hvis denne dato er inden for bufferperioden.

Bufferperiodefunktionen aktiveres kun, hvis levering kan planlægges til en senere dato, og ikke kan planlægges til en tidligere dato. Tilsvarende, hvis den foreslåede nye forsyningsdato er efter bufferperioden, blokeres genplanlægningsforslaget ikke.

Flere oplysninger

Bemærk
Hvis akkumuleringsperioden for lot er mindre end bufferperioden, er bufferperioden dynamisk indstillet til at være lig med akkumuleringsperioden for lot. Dette vises ikke i den værdi, du indtaster i feltet Bufferperiode.

Det sidste behov i akkumuleringsperioden for lot bruges til at afgøre, om en potentiel leveringsdato er i bufferperioden.

Bemærk
Hvis feltet er tomt, gælder værdien i feltet Standardbufferperiode i vinduet Produktionsopsætning.

Den værdi, du angiver i feltet Bufferperiode skal være en datoformel, og en dag (1D) er den korteste tilladte periode. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives datoer og klokkeslæt.

Tip

Se også