Definerer en periode, hvor flere krav er akkumuleret i én forsyningsordre , når du bruger Lot-for-Lot genbestilllingsmetode.

Feltet Akkumuleringsperiode for lot bidrager til at definere virksomhedens tidsgenbestillingscyklus i lot-for-lot planlægning sammen med feltet Ændringsperiode.

Flere oplysninger

Fra datoen for det første behov akkumuleres alle behov i den følgende akkumuleringsperiode for lot i én forsyningsordre, der er placeret på datoen for det første behov. Behov, som er uden for akkumuleringsperiode for lot er ikke omfattet af forsyningsordren.

Den værdi, du angiver i feltet Akkumuleringsperiode for lot, skal være en datoformel, hvor en dag (1D) er den korteste periode. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives datoer og klokkeslæt.

Bemærk
I alle datoformelfelter indgår en dag automatisk til at dække i dag som den dag, hvor perioden starter. Tilsvarende, hvis du f.eks. indtaster 1U, så er perioden faktisk otte dage, fordi i dag er inkluderet. Du skal indtaste 6D eller 1U-1D for at angive en periode på 7 dage (en rigtig uge), der medtager periodens startdato.

Tip

Se også