Du kan angive datoer og klokkeslæt i alle de felter, der er angivet specielt til datoer (datofelter).

Måden du angiver datoer på, afhænger af de indstillinger, der er markeret i vinduet Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel. Du kan angive datoer med eller uden separatorer.

Følgende afsnit beskriver, hvordan du kan angive datoer, klokkeslæt, dato/klokkeslæt, varigheder samt datointervaller, og hvordan du bruger datoformler.

Angive datoer

I et datofelt kan du indtaste to, fire, seks eller otte cifre:

  • Hvis du kun indtaster to tal, fortolkes dette som dagen og måneden og året indsættes ud fra arbejdsdatoen.
  • Hvis du indtaster fire tal, fortolkes dette som dagen og måneden, og året indsættes ud fra arbejdsdatoen.
  • Hvis datoen falder inden for 01-01-1930 og 31-12-2029, kan du nøjes med to tal for året, ellers skal året angives med fire cifre.

Du kan også indtaste datoen som en ugedag efterfulgt af ugenummeret og evt. året (f.eks. betyder Man25 eller man25 mandag i uge 25).

I stedet for en bestemt dato kan du indtaste én af to koder.

KodeResultat

d

Dette er dags dato (computerens systemdato).

a

Dette er arbejdsdatoen. Hvis du vil angive arbejdsdagen, skal du i menuen Program vælge Angiv arbejdsdato. Hvis du ikke selv angiver en arbejdsdato, bliver systemdatoen brugt som arbejdsdato.

Det er en fordel at anvende en arbejdsdato, hvis du har mange transaktioner at udføre på en dato, der ikke er dags dato.

Lukkedato

Ved afslutning af et regnskabsår kan du bruge ultimodatoer til at angive, at posten er en ultimopost. I teknisk forstand er en ultimodato en hvilken som helst dato mellem to datoer, f.eks. 31. december og 1. januar.

Hvis en dato skal være en ultimodato, skal du indsætte et U lige foran datoen: U311201.

Angive klokkeslæt

Når du angiver klokkeslæt, kan du indsætte en vilkårlig separator mellem tidsenhederne, men det er ikke påkrævet.

Det er ikke nødvendigt at skrive minutter, sekunder eller AM/PM.

I den følgende tabel kan du se, hvordan du kan indtaste klokkeslæt, og hvordan de fortolkes.

PostFortolkning

5

05:00:00

5:30

05:30:00

0530

05:30:00

5:30:5

05:30:05

053005

05:30:05

5:30:5.50

05:30:05,5

053005050

05:30:05.05

Du skal skrive to tal for hver tidsenhed, hvis du ikke angiver en separator.

Angive dato/klokkeslæt

Når du angiver dato/klokkeslæt skal du angive et mellemrum mellem datoen og klokkeslættet.

I den følgende tabel kan du se, hvordan du kan skrive dato og klokkeslæt, og hvordan de fortolkes.

PostFortolkning

131202 132455

13-12-02 13:24:55

1-12-02 10

01-12-02 10:00:00

1.12.02 5

01-12-02 05:00:00

1.12.02

01-12-02 00:00:00

11 12

11-løbende måned-løbende år 12:00:00

1112 12

11-12-aktuelt år 12:00:00

d eller dags dato

dags dato 00:00:00

t tid

dags dato aktuelt klokkeslæt

d 10:30

dags dato 10:30:00

d 3:3:3

dags dato 03:03:03

a eller arbejdsdato

arbejdsdato 00:00:00

m eller mandag

Mandag i den aktuelle uge 00:00:00

ti eller tirsdag

Tirsdag i den aktuelle uge 00:00:00

on eller onsdag

Onsdag i den aktuelle uge 00:00:00

to eller torsdag

Torsdag i den aktuelle uge 00:00:00

f eller fredag

Fredag i den aktuelle uge 00:00:00

l eller lørdag

Lørdag i den aktuelle uge 00:00:00

s eller søndag

Søndag i den aktuelle uge 00:00:00

ti 10:30

Tirsdag i den aktuelle uge 10:30:00

ti 3:3:3

Tirsdag i den aktuelle uge 03:03:03

Angivelse af varighed

Du angiver varighed ved at skrive et tal efterfulgt af en måleenhed.

Her er nogle eksempler.

VarighedEnhed

2t

2 timer

6t 30 m

6 timer 30 min

6,5t

6 timer 30 min

90m

1 time 30 min

2d 6t 30m

2 dage 6 timer 30 min

2d 6t 30m 56s 600ms

2 dage 6 timer 30 min 56 sek 600 msek

Du kan også skrive et tal, der så automatisk konverteres til en varighed. Det tal, du skriver, konverteres i overensstemmelse med den standardmåleenhed, der er angivet i feltet Varighed.

Du kan se, hvilken måleenhed, der anvendes i feltet Varighed, ved at skrive et tal og se, hvilken måleenhed tallet konverteres til.

Tallet 5 konverteres til 5 timer, hvis måleenheden er timer.

Angive datointervaller

Du kan angive filtre, der indeholder en startdato og en slutdato for kun at få vist dataene for dette dato- eller tidsinterval. Der gælder særlige regler for den måde, du angiver datointervaller på.

BetydningEksempel udtrykPosterne inkluderer

Lig med

15 12 00

Kun dem, der er bogført den 15-12-00.

Interval

15 12 00..15 01 01

..15 12 00

Dem, der er bogført på datoer mellem og inklusive 15-12-00 og 15-01-01.

Dem, der er bogført den 15-12-00 eller tidligere.

Enten/ eller

15 12 00|16 12 00

Dem, der er bogført enten den 15-12-00 eller 16-12-00. Hvis der er bogført poster på begge dage, vises de ikke.

Du kan også kombinere de forskellige formattyper.

Eksempel udtrykPosterne inkluderer

15 12 00|01 12 00..10 12 00

Poster, der er bogført enten den 15-12-00 eller på datoer mellem og inklusive 01-12-00 og 10-12-00.

..14 12 00|30 12 00..

Poster, der er bogført den 14-12-00 eller tidligere, eller poster der er bogført den 30-12-00 eller senere - dvs. alle poster undtagen dem, der er bogført mellem og inklusive 15-12-00 og 29-12-00.

Bruge datoformler

En datoformel er en kort, forkortet kombination af bogstaver og tal, der angiver, hvordan datoer skal beregnes. Du kan indtaste datoformler i forskellige datoberegningsfelter og i gentagelsesintervalfelter i gentagelseskladder.

Bemærk
I alle formlens datafelter indgår en dag automatisk til at dække i dag som den dag, hvor perioden starter. Tilsvarende, hvis du f.eks. indtaster 1U, så er perioden faktisk otte dage, fordi i dag er inkluderet. Du skal indtaste 6D eller 1U-1D for at angive en periode på syv dage (en rigtig uge), der medtager periodens startdato.

Her følger et par eksempler på brugen af datoformler:

  • Datoformlen i gentagelsesintervalfeltet i en gentagelseskladde afgør, hvor tit posten på kladdelinjen skal bogføres.
  • Datoformlen i feltet Respitperiode for et bestemt rykkerniveau afgør det tidsrum, der skal gå fra forfaldsdatoen (eller fra datoen for den forrige rykker), før der oprettes en rykker.
  • Datoformlen i feltet Forfaldsdatoformel afgør, hvordan forfaldsdatoen på rykkeren beregnes.

Datoformlen kan indeholde op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Du kan bruge følgende bogstaver som forkortelser for tidsangivelser.

L

Løbende

D

Dag(e)

U

Uge(r)

M

Måned(er)

K

Kvartal(er)

Å

År

Datoformlen kan opbygges på tre måder.

Følgende eksempel viser aktuelle plus en tidsenhed.

LU

Løbende uge

LM

Løbende måned

Følgende eksempel viser et tal og en tidsenhed. Tallet må ikke være større end 9999.

10D

10 dage fra i dag

2U

2 uger fra i dag

Følgende eksempel viser en tidsenhed og et tal.

D10

Den næste 10. dage i en måned

UD4

Den næste 4. dag i en uge (torsdag)

Følgende eksempel viser, hvordan du kan kombinere de tre formler efter behov.

LM+10D

Løbende måned plus 10 dage

Følgende eksempel viser, hvordan du kan bruge et minustegn til at angive en dato i fortiden.

-1Å

1 år siden fra i dag

Advarsel!
Hvis lokationen bruger en basiskalender, fortolkes den datoformel, du f.eks. indtaster i feltet Transporttid, i overensstemmelse med kalenderens arbejdsdage. For eksempel betyder 1U syv arbejdsdage. Du kan finde flere oplysninger i Basiskalenderkort.

Se også